"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Kitüntetettek, díjazottak, méltatások I. - OEE 151. Vándorgyűlés Ünnepi Közgyűlése - Bugac

Kitüntetettek, díjazottak, méltatások I.  - OEE 151. Vándorgyűlés Ünnepi Közgyűlése - Bugac

2021. augusztus 26-27-én rendezte meg a Kiskunságban az Országos Erdészeti Egyesület a 151. Vándorgyűlését, ahol a KEFAG Zrt. volt a házigazda. A rendezvény első napján Bugacon tartott Ünnepi Közgyűlésen elhangzott ünnepi beszédek után az egyesületi kitüntetések átadása következett.

2021-ben az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlése, az Egyesület egyik legmagasabb elismerését, a Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevelet adományozta Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr részére.(A díjat Zambó Péter államtitkár, valamint Kiss László OEE elnök adta át.)

Dr. Semjén Zsolt és Egyesületünk együttműködése számos nemes cél szolgálatában öltött testet. Ezek lényege mindenkor az egyetemes magyarság, azon belül az erdészek közösségeinek Kárpát-medencei, európai, illetve azon túlmutató megerősítése. Kiállása az erdészek, az erdészet ügyei mellett nagyon fontos annak az elismertetésében, hogy kíméletes tájgazdálkodásunkkal a jövőnek dolgozunk. Magyarként és az erdő elkötelezettjeként  vallja, hogy a hazaszeretet a kulturális és a természeti örökségünkből egyaránt táplálkozik.

Dr. Semjén Zsolt közreműködése segített abban, hogy az Országos Erdészeti Egyesületet minden szempontból sikerült megerősíteni. Közös sikerünk az Egyesület partnersége a kormányzati szakstratégiák megalkotásában, az egységes állami erdővagyon-kezelés szerepének hangsúlyozásával.

Közös munkánk eredménye az erdész-szerepvállalás széles körű megmutatása a magyarság összefogásában, helyi csoportjaink Kárpát-medencei hálózatának kiépítése és elfogadtatása.

Kiemelt rendezvényeinken Dr. Semjén Zsolt több alkalommal, a személyes fellépésével is megtisztelt bennünket. Az OEE másfél évszázados jubileumán, 2016 júniusában, Erdélyben megtartott vándorgyűlésünk a Kárpát-medencei magyarok összetartozásának erős szimbóluma lett.

Dr. Semjén Zsolt elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar erdőgazdálkodás elismertségének fokozásában, valamint a Kárpát-medencei erdésztársadalom összefogásában. Évtizedes, stratégiánkat és programjainkat támogató tevékenysége kiemelten szolgálja az OEE céljainak megvalósítását.

Az Országos Erdészeti Egyesület kiemelkedő szakmai és egyesületi munkája elismeréseként Bedő Albert Emlékérmet adományozott:  (A díjakat Zambó Péter államtitkár, valamint Kiss László OEE elnök adta át.) 

Dr. Jung László okleveles erdőmérnök részére

Pályáját 1979. július 01-én kezdte a BEFAG-nál erdőművelési műszaki vezetőként, majd 1982-től erdészetvezető lett. 1984-től az Egererdő Erdészeti Zrt. Parádfürdői Erdészetét vezette 15 éven át, majd a Zrt. vezérigazgatója lett. 2002-től általános és termelési vezérigazgató-helyettes, 2010-2013 között, majd 2014-től nyugdíjba vonulásáig ismét vezérigazgató. 2013-2014-ben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. erdőgazdaságokért felelős portfólió igazgatója lett.

1982-ben lépett be az Egyesületbe. 2002 óta az Egri helyi csoport elnöke. 2003-ban a gyöngyösi vándorgyűlés szervezésében és lebonyolításában jelentős szerepet vállalt. Az OEE Megújuló Energia Szakosztály elnökeként szervezője több külföldi és belföldi szakmai tanulmányútnak és konferenciának. A tanulmányutak tapasztalatait az Erdészeti Lapokban publikálta.

A Nyugat-Magyarországi Egyetemen tudományos munkatársként vett részt a kutató és oktató tevékenységben. 2007-ben címzetes egyetemi docens címet kapott, 2009-től címzetes egyetemi tanárként oktatott. PhD fokozatát 2008-ban szerezte meg. 2012-től, két cikluson át a FAGOSZ elnöke volt.

Madácsi Sándor okleveles erdőmérnök részére

Diplomáját 1990-ben szerezte Sopronban. 1993-ban Gödöllőn mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnöki-, 2000-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen erdészeti növényvédelmi okleveles szakmérnöki kiegészítést szerzett. Pályáját a KEFAG Zrt-nél kezdte meg gyakornokként, majd műszaki vezetőként dolgozott. 2001-től erdészetvezető, majd 2003-tól az Észak-Kiskunsági Erdészet igazgatója. Működteti és fejleszti a városi lakosság körében és az egész kecskeméti térségben is egyre népszerűbb Kecskeméti Arborétumot és a Vackor Vár Erdei Iskolát.

1990 óta tagja az OEE-nek. Az egyesületi helyi csoport Kecskemét környéki rendezvényeinek szervezésében aktív szerepet vállal. Kiváló szervező és kapcsolatteremtő készségének köszönhetően az általa szervezett nyírerdei rendezvények mindig népszerűek. A Vackor Vár Erdei Iskola beindításától kezdve tagja az OEE Erdei Iskola Szakosztályának. A szakosztály képzéseinek, rendezvényeinek rendszeres szervezője és házigazdája.

2007-ben szervezőként aktív szerepet vállalt a kecskeméti vándorgyűlés terepi és városi programjának előkészítésében és lebonyolításában. Hasonló intenzitással vett részt a 2020-ban tervezett Vándorgyűlés előkészítő munkáiban, majd a 2021-re halasztott megvalósításában.

Az Országos Erdészeti Egyesület kimagasló erdészeti szakmai munkája elismeréseképpen Kaán Károly Emlékérmet adományozott: (A díjakat Zambó Péter államtitkár, valamint Nagy Frigyes Vince általános alelnök adta át.).

Dr. Hirka Anikó okleveles erdőmérnök részére

Hirka Anikó középiskolai tanulmányait szülővárosában, Gyulán végezte. 1983-tól Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára járt. 1988-ban szerzett erdőmérnöki diplomát. 1988. szeptember 1-től Erdészeti Tudományos Intézet Ökológiai Osztályán állt munkába Gödöllői, 1995-től pedig Mátrafüredi Állomásán.

1999-ben átkerült az Erdővédelmi Osztályra, ahol tölgyek makk-kártevő rovaraival kapcsolatosan kezdett kutatásokat. Több tölgyön élő karpofág rovarfajjal kapcsolatban szerzett olyan új ismereteket, amik az erdőgazdálkodási gyakorlat számára is jelentősek.

2004-től átvette az Erdővédelmi Figyelő-Jelzőszolgálati Rendszer és az Erdészeti Fénycsapda Hálózat irányítását, amiknek a mai napig ő a szakmai felelőse. Ettől kezdve ő írja és szerkeszti az adott évi magyarországi erdőkárokat összegző, illetve a következő évre előrejelzéseket szolgáltató, ún. „Erdővédelmi Prognózisokat”.

Kutatói pályafutása során eddig közel 200 közleményt jegyez szerzőként/társszerzőként. Rendszeresen ír szakmai és ismeretterjesztő cikkeket is az Erdészeti Lapokba. Tevékeny tagja az Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztályának és a Mátrafüredi Helyi Csoportjának.

Reményfy Rita okleveles erdőmérnök részére

1961-ben született Budapesten, erdész család negyedik generációjába. Gyerekkorát Parád, Mátrafüred és Eger környékén töltötte. 1979-ben érettségizett Egerben a Gárdonyi Géza Gimnáziumban, biológiai-kémia tagozatos osztályban. A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen 1980. szeptemberétől tanult, okleveles erdőmérnökként 1985-ben végzett. Végzése után az Egererdő Zrt. Gyöngyössolymosi Erdészeténél kezdett dolgozni erdőművelési műszaki vezetőként. 1995-ben a Parádfürdői Erdészethez helyezték át, ahol szintén erdőművelőként dolgozott. Itt kezdett foglalkozni a folyamatos erdőborítást biztosító erdő felújítási módszerek megismerésével és alkalmazásával.

2002-től három évig a Verpeléti Erdészet vezetésével bízták meg, 2004. évi összevonás után Mátrafüredre került, ahol jelenleg is fahasználati műszaki vezetőként dolgozik. A természetközeli erdőgazdálkodás iránti elkötelezettsége miatt, a Mátrafüredi erdőkben is jelentős területű szálaló vágás, szálalás jelölését és kezelését végzi.

Mátrafüredi erdei iskola környezeti nevelési programjában is aktívan közreműködik, szívügyének tekinti a felnövekvő generációk természethez, erdőkhöz való viszonyának aktív formálását.

1979-től tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek, az Erdőművelési Szakosztálynak pedig 1994-től máig a titkára. 1985 óta – az erdővel körülölelt – Mátraházán él családjával. Az erdő és a szakma szeretetét továbbadta két gyermekének, hiszen ők is ezt a hivatást választották.

Az Országos Erdészeti Egyesület kimagasló erdésztechnikusi szakmai teljesítménye érdemeiért Decrett József Emlékérmet  adományozott:  (A díjakat Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus alelnök és Zambó Péter államtitkár adták át.)

Bálint István erdésztechnikus részére

Technikusi végzettségét 1974-ben szerezte Egerben. Tavalyi nyugdíjazásáig állt a Romhányi erdészet alkalmazásában, 46 éven át volt a szülőfaluja nevét viselő Kétbodonyi erdészkerület vezetője.

Kerületének változatos faállományú erdeit példás hozzáállással, kiváló szaktudással, magas színvonalon kezelte. Munkájában arra törekedett, hogy a beavatkozással az erdő fejlődési szakaszának megfelelő szerkezetet hozzon létre. Erdőfelújításban, állománynevelésben és szerkezetátalakításban elért eredményeit, illetve az akác visszaszorítása érdekében végzett munkáját a kerület erdeinek mai állapota igazolja. Gyakorlati megvalósítója volt a Cserhátban a nem vágásos üzemmódok bevezetésének.

Kiváló szervezőképességét a közjóléti munkák során is bizonyította, részt vett a Prónay-kilátó, a romhányi pihenőhely, valamint turistautak létesítésében és fenntartásában.

Munkatársaival, beosztottaival és környezetével kiváló kapcsolatot tartott fenn, számos fiatal vált érett szakemberré keze alatt. Szaktudása és korrektsége révén szakirányítóként elősegítette a magánerdő-gazdálkodás színvonalának emelését is.

Közreműködött az 1997. és 2009. évi vándorgyűlések terepi programjainak szervezésében és lebonyolításában. Szülőfalujában több cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő.

Hefler László erdésztechnikus részére

Erdészcsaládban született Kisbárapátiban. 1974 nyarán megszerezte technikusi képesítését, majd a Fehérvári erdészetnél fásító erdészként helyezkedett el. A szakmá-jában ledolgozott 42 év után, 2020 márciusától nyugdíjas.

Pályakezdőként az M7-es autópálya kísérőfásítási, kopárfásítási és erdőtelepítések munkáit irányította. Családi okokból négy évig kertészeti vállalatnál dolgozott.

1982 szeptemberében tért vissza az erdőgazdasághoz. A Székesfehérvári erdészet kerületvezetője, majd 1985-től erdőművelési műszaki vezető. Munkájában kiemelt jelentőséggel bírt a Pákozd-Sukorói Arborétum kialakítása. Szakmai ismereteit a vadaskertek üzemeltetése terén sikerrel kamatoztatta.

2006-tól a VADEX szervezeti átalakulását követően erdőgondnok. Új munkakörében is eredményes tevékenységet folytatott. Munkája, szakmai felkészültsége révén 2017-től a társaság szakmai ellenőre nyugdíjba vonulásáig.

Tapasztalatait, szaktudását szívesen osztotta meg, számos fiatal erdész elméleti ismereteit hozta összhangba a gyakorlati élettel. 2006-ban megválasztották munkavállalói képviselőnek a társaság Felügyelő Bizottságába.

A helyi csoport rendezvényeinek gyakori előadója, a társaság erdészét rendszeresen felkészíti az OEE Év erdésze versenyére. 2017-ben Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.

Forrás: OEE

Fotók: Csatlós Norbert

Hírszerkesztő: Nagy László