2018. 09. 25. Ma Eufrozina, Kende névnapja van. Pontos idő: 10:52
Egyesületi hírek

Az OEE Erdészcsillag Alapítvány felhívásai | 2018-07-05

Szociális támogatás és ösztöndíj

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok

és családtagjaik támogatására

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása.

Támogatásra jogosult: Az erdőgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minősül, a feleség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig).

Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE-tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhető

 1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlőségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.
 2. Nehéz anyagi körülmények között élő erdészek és családjuk helyzetének javításához.
 3. Időskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány, 1021 Budapest, Budakeszi út 91. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött Adatlapot, az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás főbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma október 31-ig elbírálja és döntéséről értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja

 • A közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya;
 • a kérelmező egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset stb.;
 • a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások;
 • eltartottak, gyermekek száma;
 • árvaság;
 • az igény gyakorisága;
 • helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felső határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylők száma befolyásol.                                 

                                                                                                Gémesi József kuratóriumi elnök

 

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása

az erdészeti ösztöndíj 2018/2019. évi pályázatára


1.     Az ösztöndíjra pályázhatnak a

 • Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom;
 • Debreceni Márton Szakképző Iskola, Miskolc;
 • FM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred;
 • NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron;
 • Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye, Barcs;
 • Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola, Szőcsénypuszta;
 • Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye, Szeged;
 • Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda;
 • Selmecbányai Erdészeti Szakközépiskola, Selmecbánya - (Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica Akademická 16 , 969 01, Banská Štiavnica)

tanulói.

2. Az adományozás feltétele

Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak) után, képzési szintenként egy tanévre.                                                                     

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerheti el, aki:

a) szakmai középfokú iskolai tanuló   

b) az előző félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,

c) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és az erdészhagyományokon alapuló kiemelkedő közösségi tevékenységet folytat.

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és részletesen tájékoztasson a szociális helyzetéről.

Kerüljön csatolásra:

–       pályázati adatlap,

–       tanári támogatás,

–       a pályázó részletes önéletrajza,

–       az elmúlt két félév bizonyítványának másolata.

A szakmai előmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítményének 10 százalékáig figyelembe vehető a tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.

3. Az ösztöndíj havi összege

 • szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a köztársasági ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja

Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat június 30-ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésőbb augusztus 31-ig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József

Erdészcsillag Alapítvány

Kuratórium elnök

Az OEE Erdészcsillag Alapítvány felhívásai
Forrás: OEE
Hírszerkesztő: Nagy László
<< vissza
Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria!

Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria! | 2018-09-24

Változások az OEE Győri Erdőgazdasági H. Cs. vezetésében


Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál

Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál | 2018-09-24

Miskolcon maradt, Sárospatakon változott a vezetés


Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban

Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban | 2018-09-24

Vezetőség választás Debrecenben és Nyíregyházán


Erdőkkel a klíma védelméért

Erdőkkel a klíma védelméért | 2018-09-18

Agrárklíma 2. projektzáró rendezvény Lakitelken


Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról

Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról | 2018-09-18

Grúz szakember delegáció érkezett hazánkba - fókuszban az örökerdők és a fanyag-kereskedemi lánc


Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó!

Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó! | 2018-09-17

A Soproni Egyetem Szenátusa és az Erdőmérnöki Kar Tanácsa tanévnyitó ülése
Imperial22 futárszolgálat