"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Pályázati felhívás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkári munkakörének ellátására

Pályázati felhívás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkári munkakörének ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET FŐTITKÁRI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA

 Az Országos Erdészeti Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) pályázatot hirdet főtitkári munkakörének ellátására.

A főtitkár főbb feladatai a következők:

- az Egyesület szervezési és igazgatási ügyeinek irányítása,

- az Egyesület anyagi-, pénzügyi gazdálkodásának vezetése és fejlesztése,

- az Egyesület éves költségvetésének és beszámolójának előkészítése,

- az egyesületi működés szabályzatok aktualizálásának, módosításának kezdeményezése és az Elnökség elé terjesztése,

- az Egyesület szakmai tevékenységéhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtése,

- pályázatok felkutatása, pályázatok elkészítésének koordinálása, részvétel a pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítésében,

- az Egyesület kommunikációs és sajtó munkájának szervezése-, vezetése és fejlesztése,

- az Egyesület titkársága munkájának irányítása,

- az Egyesület hazai, külföldi és nemzetközi szakmai-tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel való együttműködésének koordinációja.

A főtitkári munkaviszony határozatlan idejű, az annak ellátására irányuló pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja.

A főtitkár bérezése: versenyképes jövedelem a munkaszerződésben megállapított feltételek szerint.


Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű cselekvőképes szakemberek, akik rendelkeznek:

- okleveles erdőmérnöki egyetemi végzettséggel,

- az elmúlt 10 évben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalattal,

- jó kommunikációs készséggel,

- legalább 1 európai nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsgával.

A pályázatnál előnyt jelent kommunikációs és pályázatkezelési tapasztalat.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, szakmai munkájának részletes ismertetésével,

- az iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okirat másolatát,

- a főtitkári állás ellátására vonatkozó, röviden összefoglalt elképzeléseket,

- 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt,

- orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetői munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12. (péntek) 12.00 óra

A határidőre benyújtott pályázatok a beadási határidőtől számított 30 napon belül elbírálásra kerülnek.

 

A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Egyesület címére (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) kell benyújtani 2 eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „OEE főtitkári pályázat”.

A pályázatok a jogszabályban meghatározott módon kerülnek kezelésre. A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az OEE Titkárságán.(E-mail:titkarsag@oee.hu, Tel.: +36(1)201-6293)  

Az Egyesület tevékenységéről a www.oee.hu címen nyerhető további információ.

Zambó Péter sk.

elnök,OEE

Forrás: OEE

Hírszerkesztő: Nagy László