"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Sikeres volt az Erdészeti Lapok szakcikk-pályázata! Végerdemények, díjazottak!

Sikeres volt az Erdészeti Lapok szakcikk-pályázata! Végerdemények, díjazottak!

Az alábbiakban az Erdészeti Lapok 2020. évi szakcikkíró pályázatának hivatalos összefoglalását, végerdeményét tesszük közzé a Bíráló Bizottsági jelentés alapján.

Bíráló Bizottsági jelentés

Az OEE és az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottsága több fiatal szerzőt kíván megnyerni a Lapokban való publikálásra – az erdész szakmából, és azon kívülről is.

Ezért 2019-ben szakcikk-pályázatot készítettünk elő az erdészettudomány, az erdészeti gyakorlat illetve az erdőhöz köthető biológiai és műszaki tudományterületek művelői körében.

A pályázatot az EL 2020. januári számának B2 oldalán hirdettük meg először, ezzel párhuzamosan az Egyesület honlapján is – három kategóriában.

A pályázat eredménye

Az Erdészeti Lapok 2020. évi szakcikk-pályázata lezárult. A Bíráló Bizottság elvégezte a feladatát.

A pályázatot a beérkezett kéziratok mennyisége és színvonala alapján is sikeresnek ítélhetjük.

Ezért köszönet illeti a pályázókat.

A pályázat jelentős munkát igényelt mindenkitől, aki a kéziratok kezelésében, véleményezésében tevékeny részt vállalt. Őket is nagy köszönet illeti!

Cikkpályázatunkra előzetesen 82 pályázó regisztrált.

A pályázati kiírásban részletezett 3 pályázati kategóriában, a június 30-i leadási határidőig

48 pályamunka érkezett be a Szerkesztőségbe, amelyek igen változatos szakterületeket fedtek le.

Az értékelés folyamata

A beérkezett pályázatokat névtelenné tettük, egyéni azonosító kódokkal láttuk el, melyek feloldását a pályázat titkári feladatait is ellátó Főszerkesztő ismerte egyedül, aki a pályaművek értékelési folyamatában nem vett részt.

A pályázatok értékelésére Bíráló Bizottság alakult, elnöki tisztét dr. Csóka György a NAIK ERTI Erdővédelmi Osztályának osztályvezetője, az Erdészeti Lapok szerkesztőbizottsági tagja töltötte be. Munkáját Puskás Lajos, a DALERD Zrt. Erdészeti Tájékoztatási Központjának nyugalmazott igazgatója, szerkesztőbizottsági tag segítette közvetlenül.

A Bíráló Bizottság az egyes bírálatokhoz részletes útmutatót és pontozólapot dolgozott ki, melyet minden egyes felkért bíráló egységesen használt a véleményezések során.

A véleményezési folyamat során minden kéziratot három szakembernek küldtünk ki, ügyelve az összeférhetetlenség/érintettség szempontjaira.

A bírálók öt pontozási szempont alapján (Aktualitás, jelentőség; Az önálló munka/gondolatok felismerhetősége; Tartalmi színvonal; A megjelenítés színvonala; Erdészeti Lapok szempont”) alkottak szakmai véleményt, az egyes szempontokra 1-5 pontot adhattak értékelésként.

Így egy-egy pályamű maximum 3 x 25, azaz 75 pontot kaphatott.

A véleményezők által adott pontszámok néhány esetben nagy szórást mutattak - ezzel együtt is az összesített pontszámot tekintettük mértékadónak - nem próbáltuk meg súlyozással kezelni ezeket az eseteket. Elfogadtuk, hogy az eltérő karakterű szakemberek eltérően ítélhetnek meg egy-egy munkát.

A pályamunkák bírálatára felkért szakemberek névsora (60 fő):

Ambrus András, André Zoltán, Barton Zsolt, Berki Imre, Bíró Imre, Bordács Sándor, Burián Endre, Csépányi Péter, Csiha Imre, Csóka György, Csősz Sándor, Dobó István, Dobrosi Dénes, Dudás Béla, Duska József, Frank Norbert, Frank Tamás, Führer Ernő, Gácsi Zsolt, Gálos Borbála, Goda Péter, Gribovszki Zoltán, Halász Ágnes, Haraszti Gyula, Hirka Anikó, Horváth Ernő, Illés Gábor, Jánoska Ferenc, Király Gergely, Kiss Csaba, Koczka Zoltán, Kollár Tamás, Kolozs László, Koltay András, Kondorossy Előd, Korda Márton, Korn Ignác, Kovács Gyula, Kovácsevics Pál, Lakatos Ferenc, Lakatos Tamás, Madácsi Sándor, Markó Viktor, Molnár Tamás, Mőcsényi Miklós, Nagy Csaba, Ódor Péter, Puskás Lajos, Ripka Géza, Sárvári János, Schiberna Endre, Sipos Sándor, Szabó Lajos, Szénás Miklós, Tirják László, Tóth Gábor, Veperdi Gábor, Vig Károly, Winkler Dániel, Wisnovszky Károly.

A pályamunkák korcsoportok szerint:

  • az 1-es korcsoportban (középiskolások) 1 pályamunka,

  • a 2-es korcsoportban (a felsőoktatásban tanuló hallgatók) 17 pályamunka,

  • a 3-as korcsoportban (fiatal szakemberek, 35 éves korig) 30 pályamunka érkezett.

A pályamunkák megoszlása témacsoportok szerint a következő volt:

      Biológiai jellegű:                                             31

      Ökonómiai/társadalomtudományi jellegű:      6

      Műszaki jellegű:                                              5

      Vegyes:                                                           6

A pályázók száma alapján a legaktívabb intézmények:

      SOE EMK                                                         9

      SZIE                                                                  6

      ERTI                                                                 5

      Pilisi Parkerdő Zrt.                                            5

      KEFAG Zrt.                                                       5

            Gemenc Zrt.                                                       3

Örvendetes, hogy a tudományos műhelyeink (SOE, ERTI) mellett más intézmények (pl. SZIE, ÖBKI), illetve erdőgazdaságok is képviseltették magukat a pályázaton. Az is jó, hogy számos pályázó több háttérintézményt jelöl meg (pl. erdőgazdaság és nemzeti park) - ami a kívánatos együttműködés jele.

Ahogy az érintett szakterületek sokfélék, úgy a pályamunkák színvonala is változatos. Egyes témák a szakma kiemelten fontos problémáit feszegetik.

Jó néhány olyan munka van, amit változtatás nélkül, illetve minimális változtatással tudományos laphoz is le lehet adni. Ezek szerzőinek javasolni fogjuk az Erdészettudományi Közleményekben való publikálás lehetőségét, és egyértelműen javasolhatók az Erdészeti Lapokban való közlésre is.

A pályamunkák legalább fele az Erdészeti Lapokban közlésre javasolható - azzal, hogy többségüket rövidíteni, tartalmukban az EL olvasóközönségére fókuszálni kell.

A díjazott pályamunkák száma és a díjazás mértéke

A jutalmazás vonatkozásában nem sorrendet, hanem korcsoportonként két díjazási kategóriát állapítottunk meg (díjazott és kiemelt díjazott).

Ezt indokolja a pályamunkák szakterületi változatossága (ami már eleve nehezíti a rangsor kialakítását), illetve a véleményezők sokfélesége is erre hat.

Az egyes korcsoportokban a jutalmazott dolgozatok száma közel arányos a beérkezett munkák számával, kissé felülreprezentálva a 2-es korcsoportot.

A díjazott munkák száma összesen 15, ami a beérkezett pályázatoknak majdnem pontosan az egyharmada. Ezt az arányt ösztönzőnek, ugyanakkor kellően differenciálónak tartjuk.

 

Korcsoport

Beérkezett

pályamunkák száma

Díjazott

pályaművek száma

Kiemelten díjazott pályaművek száma

1

1

1

-

2

17

5

1

3

30

4

4

Összesen

48

10

5

 

A „díjazás” összege 50 ezer Ft, a „kiemelt díjazás” pedig 75 ezer Ft (nettó).

A Bíráló Bizottság jelentését az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottsága megvitatta és elfogadta. A jelentés alapján készült záró tájékoztatást az Elnökség, a 2020. december 4-i ülésén tudomásul vette. A bírálat lezárásáról és eredményéről a pályázókat értesítettük.

A táblázatban szereplő pályamunkák és szerzőik, korcsoportonként, kategóriánként:

1-es korcsoport:

12: A gyilkos galóca és a rajta élősködő Mycogone rosea bemutatása 

Dredor Dominik – díjazott - AM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – erdésztechnikus szak, 10. évfolyam

2-es korcsoport:

A kocsányos tölgy természetes megmaradó újulatának tömegességi viszonyai a Felső-Kiskunságban

Haraszti László – kiemelt díjazott - Szent István Egyetem, természetvédelmi mérnök hallgató

Fekete gólyák fészkelőhelyei a Gemenc madárvédelmi Natura 2000-es területen

Balázs Fanni – díjazott – Kaposvári Egyetem, Természetvédelmi mérnök BSc

Mesterséges odúk kihelyezése a Gemenc Zrt. Pörbölyi Ökoturisztikai Központjának területén, 2018-2020

Balázs Fanni – díjazott - Kaposvári Egyetem, Természetvédelmi mérnök BSc

(Szakmai koordinátor - Barabás Tamás, Gemenc Zrt.)

Kísérletek a szürke tölggyel a klímaváltozás ellen - Új megoldások az Alföldön

Hegedűs Ivett – díjazott erdőmérnök hallgató – SOE EMK

A Peszéri-erdő denevérfajainak felmérése ultrahang-detektoros mintavétel alapján

Sirányi Flóra – díjazott – Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, természetvédelmi mérnök hallgató

A domborzati kitettség és a növényzet hatása a hőmérséklet és a légnedvesség napi menetére

Stofa Krisztián – díjazott – erdőmérnök hallgató – SOE EMK

3-as korcsoport:

Egyes erdőgazdálkodási tevékenységek hatása a bálványfa terjedésére

Erdélyi Arnold1, Hartdégen Judit2kiemelt díjazott – biológusok – 1doktorandusz Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola – 2Magyar Madártani Egyesület

Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy pilisi gyertyános-tölgyes aljnövényzetére

Horváth Csenge Veronika – kiemelt díjazott – biológus, doktorandusz ELTE TTK, tud. segédmunkatárs ÖBKI

Aszályok hatása somogyi tölgyes állományokban

Dr. Németh Tamás Márton1, Dr. Szabó Orsolya2kiemelt díjazott1 természetvédelmi mérnök, 2erdőmérnök, környezetkutató NAIK ERTI

A vadászati célú etetőhelyek gyomfertőzöttsége a Mátrai Tájvédelmi Körzetben

Rusvai Katalinkiemelt díjazott – doktorandusz SZIE, Környezettudományi Doktori Iskola

Faállomány típusok párolgásának összehasonlítása távérzékelésen alapuló adatok segítségével

Csáki Péter – díjazott – környezetmérnök, tud. segédmunkatárs SOE EMK Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Jelölési tapasztalatok tisztítás korú állományban

Kiss Bence – díjazott – erdőmérnök, erdőgondnok – Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészet

Az Erdészeti Terepi Adatrögzítő (ETA) bevezetésének gyakorlati tapasztalatai

Molnárné Baltringer Ajnó – díjazott – erdőmérnök, erdőgazdálkodási előadó – Pilisi Parkerdő Zrt.

Hullámtéri erdőgazdálkodásról – vízkár-elhárítási szempontoknak megfelelő Tisza partvonalat kísérő erdőállományok

Szilágyi Annamária – Vizi Dávid Béla – dr. Právetz Tamás – díjazott – árvízvédelmi és kiemelt műszaki referensek – KÖTIGVIZIG

Az OEE, az Erdészeti Lapok Szerkesztősége és Szerkesztőbizottsága, valamint a pályázat Bíráló Bizottsága tisztelettel gratulál minden díjazottnak!

 

Forrás: OEE - Erdészeti Lapok Szerkesztősége

Fotók: OEE

Hírszerkesztő: Nagy László