"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Szakmaiság, nemzetköziség, társadalmi jelenlét - az OEE elnökének ünnepi beszéde Egerben

Szakmaiság, nemzetköziség, társadalmi jelenlét - az OEE elnökének ünnepi beszéde Egerben

2024 július 4-én Ünnepi Közgyűléssel kezdődött az Országos Erdészeti Egyesület 154. Vándorgyűlése, Egerben. A résztvevőket Dobre-Kecsmár Csaba a házigazda EGERERDŐ Zrt. vezérigazgatója, az OEE Egri Helyi Csoportjának elnöke köszöntötte. Majd Kiss László az Egyesület elnöke tartott ünnepi beszédet, melyet az alábbiakban változatlan formában közlünk.   

"Tisztelt Államtitkár Urak, Biztos Úr, Képviselő Urak, Elnök Urak, Rektor Úr,  Vezérigazgató Urak, Polgármester Úr! Kedves Tagtársak, Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Nagy tisztelettel köszöntöm a 154. vándorgyűlésünk valamennyi résztvevőjét! Köszöntöm nyugdíjas, aktív és diák tagtársainkat, külön megbecsüléssel a határon túlról érkezetteket, valamint kedves Vendégeinket! Üdvözlöm házigazdáinkat: az Egererdő Zrt. munkatársait és az Egri Helyi Csoport tagjait!

Eger városa, a térségével együtt, szakmakultúránk egyik bölcsője. A házigazda erdőgazdaság méltó színvonalon gondozza elődeink örökségét. Ezt az Erdészeti Lapok legújabb lapszámában részletezi a vezérigazgató úrral készült riport, és biztos vagyok benne, hogy meg fogják erősíteni a holnapi programok tapasztalatai is.

Heves vármegye, Egyesületünk történetében eddig hatszor adott otthont a Vándorgyűlésnek. Az első Bedő-díjakat 1957-ben Parádfürdőn, az első Kaán Emlékérmeket 1985-ben, Egerben adtuk át. Köszönjük az Egererdő munkatársainak, hogy ismét ezen a vidéken találkozhatunk!

   

Mi erdészek munkánk során az ökoszisztéma értékeit tartjuk fenn és tesszük annak a materiális és immateriális szolgáltatásait mindenki számára hozzáférhetővé, miközben a jövő erdeit hozzuk létre. Egyszerre kell megfelelnünk a társadalmi igények és a természeti környezet gyors változásának.

A bugaci vándorgyűlésen testközelből tapasztalt klímaproblémák tovább növekednek. Az alföldön veszélyben lehet a zárt erdőtakaró és a hagyományos erdőgazdálkodás fenntartásának lehetősége. A változások domb- és hegyvidéken is költségesebb, kockázatosabb erdőkezelést kényszerítenek ki.

A jóléti társadalom igényei egyre inkább a nem anyagi típusú szolgáltatások felé tolódnak.  Évente mintegy 40 millió látogatást jegyzünk a magyar erdőkben. Immateriális szolgáltatásaink egy része adott, de az erdei aktivitásokhoz, a sokrétű és növekvő turisztikai igényeknek megfelelő infrastruktúra megteremtése, fenntartása alapvetően az állami erdőt kezelő társaságokra hárul. Ehhez az erdőkezelésből származó bevételek felhasználásán kívül, külső források bevonása is szükséges.

Jelentős hatást gyakorolnak mindannyiunkra az Unióban zajló folyamatok. Részvételünkről, a hátrányok mérsékléséről, a megnyíló lehetőségekről és a soros elnökségünk feladatairól tagjainkat folyamatosan tájékoztatjuk. Beszédes, hogy a Bizottság dokumentumaiban szándékosan az „erdő” és nem az „erdészet” szerepel. Jelzi, hogy az EU-ban nem az erdőgazdálkodáson van a hangsúly. 

Az uniós szabályozók közül, kritikát fogalmaztunk meg a Zöld Megállapodás (Biodiverzitás Stratégia és Erdőstratégia) nyomán kiadott EUDR és a Természet-helyreállítási rendelet, valamint a készülő Erdő Monitoring rendelet túlzó, megalapozatlan intézkedései kapcsán.

Ezzel szemben, üdvözöljük a jelentős nemzeti hozzájárulással finanszírozott Közös Agrárpolitika céljait, örömmel fogadjuk a nagyobb összegű és szélesebb körből hozzáférhető támogatásokat! Ezek különösen fontosak a korábbiaknál hosszabb hullámvölgyben lévő fapiac bevételcsökkentő hatásának, valamint a költségek növekedésének ellentételezésében.

Egyesületünk az uniós elnökség munkáját a civil kapcsolatok erősítésével segíti. Szervező házigazdái leszünk októberben az European Forest Meeting -nek, az európai erdészeti civil szervezetek nagyrendezvényének, melyre Svédországtól Bosznia-Hercegovináig, Lengyelországtól Izlandig már több nemzet jelezte részvételi szándékát.

Egyesületünk működése a gyakorlat irányába legfőképp a szakismereteink bővítését és terjesztését szolgálja, a társadalom felé pedig segítjük a környezetjavító intézkedéseket, szervezzük az erdőpedagógiai módszereken alapuló környezeti nevelés szelméletformáló programjait, a hatékonyabb ismeretterjesztést és kommunikációt.  

A szakmai gondolatkörből a teljesség igénye nélkül most szakosztályaink és az Egyetem együttműködését, valamint a 2022-ben indított Szaktudás Füzetek sorozatunkat emelném ki, amely egy-egy kiemelten fontos témakörrel foglalkozik.

A sorozat első három része a „Habitat fák és holtfa az erdőben”, „Erdők a világban, Európában és Magyarországon”, valamint „Erdő és Víz – Erdészeti vízgazdálkodás” címeket viselték.  Most a negyedik, biológiai inváziókról szóló kötetét a Vándorgyűlésre jelentettük meg. Letölthető a honlapunkról, és az Erdészeti Lapok folyóiratunk július-augusztusi lapszámával tesszük a tagjaink asztalára.

Környezetünk gyors változása, a társadalom jóléti igényének kielégítése szükségessé teszi, hogy erdeinket a természeti folyamatokhoz igazodó, gondos erdővédelmi, erdőnevelési és erdőfelújítási beavatkozásokkal kezeljük.

Az erdőkezelés során kikerülő faanyag iránti kereslet növekedését idézheti elő a fagazdaság szénforgalom-alapú megközelítése amiben maga az erdő és az erdőtalaj a legfontosabb szénraktár, az erdőkezelés során rendelkezésre álló faanyag pedig, megfelelő modern faipari technológiák és üzleti környezet révén, első számú helyettesítője lehet a CO2-kibocsátásban vezető, építőipari anyagoknak. Elismerésre méltó, hogy a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karunk sokat tesz az új technológiák kifejlesztéséért!

Társadalmi programjaink közül, idén az Iskolában az Erdő Programot emelném ki. Ez a széndioxid-kvótából megvalósuló eseménysorozat egy teljesen új kezdeményezésünk, amely az Energiaügyi Minisztérium és az Agrárminisztérium támogatásával valósulhat meg.

A program tavaszi eredményei is már magukért beszélnek: közel 500 általános iskolában, mintegy 30 ezer gyermekhez jutottak el országszerte a minősített erdészeti erdei iskola hálózatunk erdőpedagógusai. A program őszi folytatása is indokolt, amely kiegészül rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek eljuttatásával az erdei iskoláinkba. Ezt a programelemet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Iskola) Alapítványának bevonásával fogjuk megvalósítani.

A programban részt vevő állami és magán erdőgazdaságok elkötelezett erdőpedagógus kollégáinak külön köszönettel tartozunk!

Ez a referenciánk hozta a megtiszteltetést, hogy jövőre vendégül láthatjuk a Nemzetközi Erdőpedagógiai Konferenciát.

Emellett folytatjuk a korábbi akcióinkat is. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásából megvalósuló Erdei Vándortáborainkra közel 6000 táborozó regisztrált, és 180 új pedagógust képeztünk ki. A Program 2017-es indulás óta több mint 30 ezer táborozó felsős- és középiskolás fiatal tölthetett el mintegy 200 ezer vendégéjszakát a hazai erdőkben, nomád, szemléletformáló körülmények között.

A Településfásítási Programban több mint 500 község és kisváros zöldfelületeit fejlesztjük. „Hátizsákban az erdő” kezdeményezésünket az idén két ütemben hirdetjük meg az óvodás korosztály számára.

Látókörünk szélesítése érdekében építjük a civil kapcsolatainkat. Ennek keretében százhúsz milliós nagyságrendű agrárminisztériumi támogatásból olyan kezdeményezéseket, erdei családi napokat, ismeretterjesztő, pályaorientációs kiadványokat, Erdélybe is eljutó szakmai rendezvényeket fogunk össze, melyek szemléletformáló hatása minden eddiginél kiterjedtebb lehetőségeket biztosít.

Ez csak ízelítő az eredményeinkből, amikért nyilvános köszönet illet minden egyesületi alkalmazottat, valamint a sikereinkért dolgozó erdészt és pedagógust!

A járvány, majd a háború következményei egész Európa gazdaságát sújtják. A magyar gazdaság is nehéz éven van túl, az infláció és a visszaesés az élet minden területén éreztette a hatását. A gazdasági nehézségektől Egyesületünk sem mentesül. Titkárságunk munkája révén, ügyvitelünk és pénzügyi helyzetünk rendezett.

A költségtakarékosság lépései minden intézkedésünkre kihatnak. Olyan feladatainkat is modernizálnunk szükséges, mint a 162 éves Erdészeti Lapok működtetése de a nehéz időkben is támogatjuk a Wagner Károly Alapítvány, illetve a szociális és oktatási támogatásokat határon túlra is biztosító Erdészcsillag Alapítvány tevékenységét. A Küldöttgyűlés által jóváhagyott terveinkről nyomtatott és elektronikus felületeinken adunk tájékoztatást.

Hagyományos küldetésünkben elsősorban sikerekről adhatok számot. Taglétszámunk közelíti a négyezret. Szakosztályaink és helyi csoportjaink programtervében az idén már 230 rendezvény szerepel. Hangsúlyos a szakosztályok műhelymunkája, amiben jó partner az Egyetem, a Szakmai Munkacsoportunk és az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottsága.

Fő célunk szakmánk alkalmazkodása - a társ-tudományok bevonása, megújult szemlélet, új ismeretek és technológiák, valamint komplex erdőkezelés révén.

Nemzetközi szinteken is erősítjük az összetartozást.Határon túli helyi csoportjaink nélkülözhetetlenek a törekvéseink közvetítésében – melyek közül a kárpátaljai kollégák, valamint a sepsiszentgyörgyi erdőmérnök-képzés oktatóinak támogatását, diákjainak befogadását emelem ki. Különösen tiszteletre méltó, hogy a külhoni közösségeink már egymást is segítik. Az Erdélyi Helyi Csoport tagjai jelentős támogatást gyűjtöttek a kárpátaljai kollégáknak!

Tágabb viszonylatban, legutóbb az osztrák, a német és a horvát erdész egyesületekkel szerveztünk közös programokat. Erről a helyről is szeretném hangsúlyozni a nyelvismeret kiemelt jelentőségét!

A fiatalok felkarolását és a generációk kapcsolatait a jövőnk zálogának tekintjük. Ezt szolgálják az oktatás minden szintjén szervezett vetélkedőink, a Hallgató Helyi Csoport támogatása, Lapunk cikkpályázatai, és erősíti a valéta elnök mai szereplése is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szakmaiság, nemzetköziség, társadalmi jelenlét – így foglalom össze a céljainkat. Mindenkit tisztelettel kérek, hogy segítse az Egyesületet, ezáltal a magyar erdők ügyét!

Elismerésem aktív tagjaink, tisztségviselőink és alkalmazottaink példás munkájáért! Köszönet illeti partnereinket és az ágazatot vezető erdészeket a támogatásukért. Alapítványaink nevében, köszönöm minden támogatónk önzetlenségét!

Köszönet a pártoló tagoknak, hogy ebben a kedveztőlen fapiaci és gazdasági helyzetben is elkötelezetten támogatják programjaink végrehajtását!

Gratulálok a kitüntetetteknek, köztük az állami kitüntetést kapott tagtársainknak, valamint az Erdészverseny helyezettjeinek!

Kívánok Önöknek tartalmas programot, kellemes baráti találkozót, sikereket és jó egészséget!

Jó szerencsét, Üdv az Erdésznek!"

Forrás: OEE

Fotók: Nyitókép: EGER TV, Hírképek: OEE

Hírszerkesztő: Nagy László