"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Szakosztályvezetői értekezletet tartott az Országos Erdészeti Egyesület

Szakosztályvezetői értekezletet tartott az Országos Erdészeti Egyesület

„Az erdő mindenkié, a felelőssége az erdészeké. A jövő erdeiért ma kell cselekednünk!”

2022. április 22-én értekezletet tartott az OEE, a szakosztályelnökök és titkárok részvételével. A fő téma a szakmaiság előtérbe helyezése, erősítése volt. Az értekezleten az OEE 21 szakosztályának és két tanácsának tisztségviselői jelentős számban képviseltették magukat.

Kiss László elnök beszédében kiemelte, hogy az OEE egyik vezető programja, az erdész szakma összefogása az új kihívások felismerésére és kezelésére. A program letéteményesei a szakosztályok, mint az Egyesület szakmai műhelyei.

Történelmünk során, az adott korszak erdészei mindig felismerték, komolyan vették és kezelni tudták az erdőket érintő kihívásokat. Ma is az erdészek küldetése megfelelő válaszokat adni a napjaink körülményeiből és kívánalmaiból fakadó, új kérdésekre. A mi feladatunk biztosítani az erdők fenntarthatóságát – a környezeti és gazdasági változásokhoz igazodva, a természetesség elvét követve, a társadalom folyamatosan alakuló igényeinek szolgálatában.

A változó világ további megújulás feladatai elé állítja az erdészeket. Ennek érdekében, Egyesületünk átfogó programot fogalmaz meg. Az elhangzottakat Elmer Tamás főtitkár aktuális információkkal egészítette ki.

Ezután Szepesi András, az Agrárminisztérium munkatársa „Az erdők és az erdészeti ágazat szerepe az EU-ban” címmel tartott előadást. Beszélt a biodiverzitás stratégiáról, amely alapján az erdők 30%-a kerülne védelem, 10%-a szigorú védettség alá. Ez utóbbiakban erdészeti tevékenységet nem lehet majd végezni. Az őserdők mellett idős erdők is bekerülnének ezekbe a kategóriákba, így további értékes állományok eshetnek ki a gazdálkodásból. Kiemelte az erdők, mint CO2 megkötők jelentőségét az agráriumban. Az erdők szénmegkötő szerepe jelentősen nőni fog a kibocsájtó ágazatok (mezőgazdaság, földhasznosítás) kontójára.

Az előadó kiemelte a faanyag rendeletet, amely a globális erdőterület csökkentés megakadályozását célzó jogszabály. E rendelet alapján csak jogszerű forrásból kerülhetnek be termékek a kereskedelmi láncba, a származási hely, valamint a koordináták megadásával.

Haraszti Gyula és dr. Andrési Dániel az OEE szakmaiságot erősítő programjáról tartottak prezentációt. Kitértek arra, hogy egyes változások hosszú időn át érvényesnek tartott ismereteken és gyakorlatokon való továbblépésre késztetnek bennünket. Minél összetettebb problémával kerülünk szembe, eszköztárunkat annál inkább ki kell egészítenünk az erdővel foglalkozó társ-tudományok, tudományágak bővülő, speciális ismeretanyagával.

Szakmánk eddig sikeresen alkalmazkodott a társadalom és a gazdaság erdővel kapcsolatos igényeihez. Most, ezekkel párhuzamosan, a természeti körülmények korábban ismeretlen sebességű változásaihoz is igazodnunk kell. Az ehhez szükséges kompetenciánk, képességeink és elfogadottságunk fejlesztése nem képzelhető el célzott szakmai megújulás, egyben szaktudásunk bővítése nélkül.

A modern erdészet egyre inkább az erdei ökoszisztémák komplex kezelését jelenti. A szakmai megújulás keretében, többféle egyesületi tevékenységet fogalmaztak meg.

Ilyen a szakosztályok nagyobb pénzügyi támogatása, aktivitásuk ösztönzése, valamint az Erdészeti Lapok tematikájában nagyobb teret adni az új szemléletű szakmai cikkeknek, ismeretanyagoknak. Előkészületben van az „OEE Szaktudás Füzetek” kiadása évi egy-két alkalommal, és másodszor írtak ki fiataloknak szóló szakcikk pályázatot.

Cél az élőbb kapcsolat az állami és a magán erdőgazdaságokkal, a megújult Soproni Egyetemmel, valamint a Pro Silva Hungaria Egyesülettel. Kiemelt lehetőség kulcsemberek integrálásával fejleszteni az OEE kapcsolatait a természetvédelem, valamint az ökológia szakterületén. Külső szakembereket is terveznek bevonni a szakosztályok munkájába.

Ezen felül egyesületi cél a Kárpát-medencei és egyéb nemzetközi kapcsolatok további bővítése, valamint bekapcsolódni az erdőtanúsítás hazai szabályainak előkészítésébe.

Az alábbi szakterületek gondozása kerül előtérbe a szükséges megújulásnál:

  • a meglévő erdőkben végzendő, ellenálló képességet javító szakmai munkák,

  • az erdők ökoszisztéma funkcióit, valamint biodiverzitását minél jobban fenntartó erdőgazdálkodási szempontok és technológiák,

  • a klíma, a termőhely változásainak ellenálló erdőtelepítések kérdései,

  • az erdők vízgazdálkodási értékének növelése,

  • a fenntartható fahasznosítás szerepe a klímastratégiában,

  • az idegenhonos, inváziós fajok kezelésének stratégiája,

  • a vadászat/vadgazdálkodás és az erdőgazdálkodás feszültségei,

  • az erdő irányában alakuló társadalmi elvárások érzékelése, felmérése,

  • a társadalmi igényekre adott válaszaink fejlesztése,

  • az erdőgazdálkodók nem a faanyagra épülő bevételi forrásainak lehetőségei.

A témafelvetést helyszíni konzultáció követte. A hozzászólók többek között javasolták, hogy az Egyesületnek egy sokoldalúan tájékozott, angolul jól tudó munkatársat kellene alkalmaznia, aki koordinálná az OEE nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését.

A további egyeztetés folyamatában a szakosztályvezetők munkaanyagként megkapták az előadás prezentációs anyagát, amihez május 9-ig tehettek további javaslatokat.

Az OEE így kialakított szakmai programja az aktuálisan következő Elnökségi ülés, majd a Küldöttgyűlés napirendje lesz, ezután kerül részletes ismertetésre a 2022. évi Vándorgyűlés nyilvánossága előtt.

Forrás: OEE

Szerző: Dr. Andrési Dániel

Fotók: Tóth Kristóf, Haraszti Gyula

Hírszerkesztő: Nagy László