"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Szentmise a Sziklatemplomban

Szentmise a Sziklatemplomban

Szent Hubertusz püspök erdész-vadász szakmáink védőszentjének emléknapján 2019. november 3-án, Budán, a Szent Gellért téren álló Pálos atyák Sziklatemplomában, délután 17 órakor került sor szentmise bemutatására az Országos Erdészeti Egyesület szándékára.

A szentmisét dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára mutatta be. November 9-én van kerek százéves évfordulója annak, hogy a korabeli magyar erdész-vadász szakképzés meghatározó tanintézete, a Temesvár-Vadászerdői Erdészeti Szakiskola a kényszerítő körülmények miatt Tata-Tóváros településekre költözött, végrehajtva a M. kir. Földmívelésügyi miniszter 1919. 11. 5-i keltezésű, 56.194/i.7. számú rendeletében foglalt költözést előíró utasítását. A centenáriumra és a Sziklatemplom erdész-vadász-bányász-kohász építőire is emlékezve szentmisénk szándéka a következő volt: Az erdész-vadász-bányász-kohász szakmákat oktató tanárokért és a szakmákat tanuló diákokért. Szentmisénk elimádkozásával lélekben csatlakoztunk a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus felvezető eseményei közé is!

Az oltár mögött, baloldalt került sor az OEE és a MEVME zászlajának, középütt pedig a „limpiászi” kereszt alatt Cs. Kiss Ernő tatai fafaragóművész Szent Hubertus megtérését ábrázoló feketedióból készült szép alkotásának elhelyezésére.

A szentmise elején dr. Tóth Tamás atya köszöntötte a híveket. Tamás atya civil foglalkozását, képesítését tekintve kollégánk is, Szegeden a Kiss Ferenc Technikumban szerzett erdésztechnikusi képesítést, majd ezt követően az Úr hívására lépett egyházi szolgálatra.

 Az igeliturgiában az evangéliumi szakasz Szent Lukács könyvéből arról a jelenetről szólt, amikor Jézus egy alkalommal áthaladva Jerikón Zakeussal találkozik. (Lk. 19. 1-10)

„Az Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett.”

Tamás atya homíliájában az evangéliumi szakasz alapján fejtette ki, hogy mennyire kell nekünk is az a fajta bátorság, ami Zakeust is jellemezte, hiszen a cselekedet, amit tesz, és ahogy teszi a Jézussal való találkozási kísérletet, gyakorlatilag minden eddigi „hatalmától, tekintélyétől” megfoszthatja, de nem fél, és hatalmas jutalmat kap ezért! Jézus meglátásával ugyanis nem fejeződik be Zakeus története, hanem tovább folytatódik, Zakeus válik meghívottá a saját házában, hogy aztán egészen elköteleződjön Jézushoz, amit az Úr felelete fejez ki a legjobban: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia.”

Tamás atya emlékeztetett azoknak az erdész elődöknek a bátorságára is, akik 100 éve átmenekítették az első magyar erdészeti középfokú képzést adó iskolát Temesvárról Tatára, elindították azt a programot, ami a trianoni határok miatti faínség enyhítését sikeresen szolgálta, létrehozták a szentmise helyszínéül szolgáló Sziklatemplomot, és zászlószenteléssel csatlakoztak az 1938-as Eucharisztikus Kongresszushoz, ezt a zászlót pedig 1949-ben a kommunista diktatúra idején sem engedték megsemmisíteni, hanem még a börtönt is vállalva elrejtették.

Szent Hubertus megtérése is a Zakeus történetéhez hasonló teljes és bátor elköteleződés története. Tamás atya rávilágított arra az érdekes címertani történeti „rímelésre” is, hogy a szent püspök megtérésének szokásos ábrázolása, címere megismétlődik a pálosok visszatérését szorgalmazó gróf Zichy Gyula kalocsai érsek (korábban pécsi püspök) családi címerében. A grófi családé ugyanilyen szarvasagancsok közti feszületábrázolással ékesített címer.

A szentmise szolgálatában segítettek: az oltárszolgálatban Rozovits Ferenc ÁESZ Budapesti H. Cs.. Az Olvasmányt Boglári Zoltán Vértesi H. Cs. titkár, a Szentleckét Elmer Tamás OEE főtitkár, az egyetemes könyörgéseket Czirok István ÁESZ Budatesti H. Cs., Schweighardt Ottó Vértesi H. Cs., Boglári Zoltán Vértesi H. Cs. titkár, Rozovits Ferenc ÁESZ Budatesti H. Cs., Encsi Csaba Vértesi H. Cs. elnök, és dr. Mózes Csaba Bp. AM H. Cs. titkár olvasták fel.

A szentmise végén az áldás és elbocsátás előtt közösen elimádkozásra került az Eucharisztikus Kongresszus készületi imája, majd dr. Tóth Tamás atya megáldotta Cs. Kiss Ernő alkotását és a kongresszusi készület alkalmára készített szép kivitelű szentképeket.

Az OEE nevében Schweighardt Ottó köszönte meg a házigazda pálos atyáknak a szentmise bemutatására biztosított lehetőséget, Tamás atyának a Legszentebb Áldozat bemutatását és az igeliturgiában adott tanítását, Cs. Kiss Ernő családjának a műalkotás rendelkezésre bocsátását, a szép számmal megjelent híveknek és szakmabélieknek a szentmisén történő részvételt, kiemelve azt, hogy legyünk büszkék a 100 éve, és a későbbi történelmi megpróbáltatásokban is bátran helytálló erdész elődeinkre, és imáinkba foglalva őket emlékezzünk meg róluk.

Az elbocsátás után a bányász-kohász-erdész szakmai himnuszok eléneklésével, majd a megáldott szentképek szétosztásával ért véget a szentmise.

Reményeink szerint jövőre ismét összejöhetünk közös imádkozásra, találkozhatunk az Eucharisztia közös megünneplésében!

Forrás: OEE

Szerző: Schweighardt Ottó

Fotók: Mohai Elek

Hírszerkesztő: Nagy László