"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Tisztújítás a Mátrafüredi Helyi Csoportnál - maradt a korábbi vezetőség

Tisztújítás a Mátrafüredi Helyi Csoportnál - maradt a korábbi vezetőség

2022. szeptember 19-én tartotta tisztújító taggyűlését a Mátrafüredi Helyi Csoport az Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületében.

A Mátrafüredi Helyi Csoportnak jelenleg 55 tagja van, sajátossága, hogy igen széleskörű a tagság összetétele. Egyrészt az Erdészeti Technikum jelenlegi és korábbi diákjai, illetve oktatói adják a tagság alapját, másrészt az ERTI mátrafüredi állomásán dolgozó kutatók, de jelen vannak az erdészeti hatóságnál és a magán szférában tevékenykedő kollégák is. Így korösszetételét és szakmai hátterét tekintve is igen változatos tagság alakult ki.

Szabó Lajos, a Helyi Csoport elnöke köszöntötte a megjelent tagtársakat, javaslatot tett a levezető elnök és a jegyzőkönyv vezető személyére. A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották a választás levezető elnökének dr. Csóka Györgyöt és jegyzőkönyv vezetőnek Csókáné dr. Hirka Anikót. A levezető elnök ismertette a választás céljait, körülményeit, jelentőségét.

A Helyi Választási Bizottság tagjai: Csókáné dr. Hirka Anikó, dr. Csóka György és Szuromi László voltak.

A választás szabályairól és menetéről Szuromi László, az Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta az egybegyűlteket. Ismertette a Bizottság előkészítő munkáját, annak eredményét, a tisztségviselők személyét. A választás folyamatát a szabályzatnak megfelelően végig vitte.

A szavazatok összesítésig Szabó Lajos felkérésére bemutatkoztak azok az új tagtársak, akik az idei évben léptek be a Mátrafüredi Helyi Csoportba. Ezt követően Lászka István Attila titkár ismertette az elmúlt négy év H. Cs0. eseményeit.

Szabó Lajos elnök

Lászka István Attila titkár

Néhány fontosabb rendezvényünk ebből az időszakból: Kiskunsági NP- KEFAG Zrt.- DALERD Zrt. 3 napos szakmai tanulmányút, Kiskunság - Gemenc 3 napos szakmai tanulmányút, Emlékfa ültetés és emléktábla avatás Simon László erdőmérnök, iskolaigazgató, valamint Fejes Dénes Egererdő Zrt. vezérigazgató-helyettese, az iskola szakmai igazgató-helyettese emlékére, Muzsikál az Erdő - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysozatatainak szervezése és lebonyolítása, a recski viharkár megtekintése, Wágner Tibor Egererdő Zrt. nyugalmazott főmérnökének előadása, és még hosszan lehetne sorolni.

Említést érdemel, hogy ebben a ciklusban több tagtársunk részesült az OEE kitüntetéseiben. Békési János (2022-ben) és Lászka István Attila (2020-ban) Elismerő Oklevelet vehetett át, Csókáné dr. Hirka Anikó (2021-ben) Kaán Károly Emlékérem, míg Kristó László István (2019-ben) Bedő Albert Emlékérem kitüntetésben részesülhettek.

A beszámolót követően kihirdetésre került a választás eredménye. Ennek értelmében Szabó Lajos az OEE Mátrafüredi Helyi Csoportjának  elnöke, míg Lászka István Attila a titkára újabb négy évre. A Helyi Csoport tagjai javaslatot tettek a régiós képviselő személyére is.

Az erdeményhirdetést követően az újraválasztott elnök elmondta gondolatait az egyesület és a Helyi Csoprot legfontosabb céljairól, feladatairól. Kiemelte, hogy ebben a sok szempontból is terhelt világban továbbra is kiemelt cél a szakmai összetartozás erősítése, a diákság gyakorlati ismereteinek bővítése, szakmai elhivatottságának kialakítása, a generációk közötti tudás, tapasztalat átadás segítése.

Az esemény zárásaként a tagság megbeszélte az idei év hátralévő H.CS. eseményeit.

A megválasztott tisztviselőknek további eredményes munkát kívánunk!

 

Szerző: Szuromi László

Fotók: Magyar Mezőgazdaság, matraszakkepzo.hu, baon.hu

Hírszerkesztő: Nagy László