"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - Kitüntetések, méltatások 1. - OEE 152. Vándorgyűlés

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - Kitüntetések, méltatások 1. - OEE 152. Vándorgyűlés

Magyarország egyik legrégebbi szakmai szervezete az 1866-ban alapított Országos Erdészeti Egyesület. A Kárpát-medencei magyar erdészeket összefogó egyesület minden évben vándorgyűlést szervez, idén a 152. alkalommal, mely az erdőkkel foglalkozó hazai és határainkon túli magyar szakemberek legfontosabb találkozója. A 2022. június 30 - július 1. közötti kétnapos rendezvény házigazdája ebben az évben a Pilisi Parkerdő Zrt volt. Az első nap kiemelt ünnepi eseménye az egyesület Ünnepi Közgyűlése, amelynek a Gödöllői Királyi Kastély adott méltó helyszínt.

A közgyűlés második felében, az ünnepi köszöntők és beszédek elhangzása után, a 2022. évi egyesületi kitüntetések és szakmai díjak átadása következett, az Örökös Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél, a Bedő Albert Emlékérem, a Kaán Károly Emlékérem és a Decrett József Emlékérem adományozásokra került sor.

Az Örökös Tagsági Díszoklevél átadására Elmer Tamás felkérte Kiss László elnököt, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Egyesületünk Tiszteletbeli Tagját, valamint dr. Nagy István agrárminisztert.

Alapszabályunk értelmében az Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tagja az a személy lehet, akit az Egyesület érdemei elismeréséül vagy az Egyesület céljának megvalósításában kifejtett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ. 2022-ben az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlése, az Egyesület egyik legmagasabb elismerését, az Örökös Tagsági Díszoklevelet Balsay Miklós részére adományozta.

Balsay Miklós Szekszárdon született, 1941-ben.  1959-ben érettségizett, a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban.  Családi hagyományként 1964-ben erdőmérnöki oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt a legendás SMAFC kosárlabda csapatának tagja.

1964. augusztusában a Mezőföldi Állami Erdőgazdaságnál helyezkedett el, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A Mecséri Műszaki Erdészetnél eltöltött gyakornoki idő után, 1966-tól központi műszaki csoportvezető, osztályvezető, műszaki üzemvezető. Az általa vezetett, sokoldalúan képzett mérnök- és technikusgárda saját tervezésben és kivitelezésben valósította meg létesítmények egész sorát, az üzemi épületektől a patinás vadászházakig. Két évtized alatt megteremtették az erdő- és vadgazdálkodás, a fa- és a vadfeldolgozás, illetve a szolgáltatások színvonalas viteléhez szükséges műszaki feltételeket. Az irányításával létrehozott erdőgazdasági objektumok minden értelemben korukat megelőző színvonalat képviseltek, a szakma épített örökségének szerves részeivé váltak.

1987-től a gazdaság igazgató-helyettese, 1990-től igazgatója, az átalakulást követően 1993-tól a VADEX Mezőföldi Rt. vezérigazgatója, 2003-as nyugdíjba vonulásáig.

A nevéhez kötődő időszakot a vállalat intenzív fejlesztése, vagyongyarapítása jellemezte. A magasépítés és a vadgazdálkodás beruházásai mellett, jelentősen bővítette az erdei feltáróhálózatot, valamint kimagasló eredményeket mutatott fel a fában szegény Mezőföld erdőtelepítési programjaiban.

Nyugdíjasként új korszakot nyitott az életében. Tanárként részt vett a szakmunkásképzésben, 2015-ig elnöke volt a Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének, valamint alapítója és máig elnöke az Erdőért Egyesületnek. Ebben a minőségében, kiemelkedően sokat tett Székesfehérvár város erdőterületeiért.

Balsay Miklós 1964 óta tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek. Közel hat évtizede játszik meghatározó szerepet a Székesfehérvári Helyi Csoport életében, aminek hosszú ideig az elnöke volt. Ciklusokon át, megválasztott küldöttként képviselte a régióját. Feltétlen tiszteletet élvező erdőgazdasági vezetőként lett az OEE Pártoló Tagok Tanácsának elnöke. Pályafutásának egyik csúcspontja volt az Egyesület 2000. évi, Milleneumi Vándorgyűlése, melynek megszervezésével és házigazdaságával messzire sugárzó hatású, feledhetetlen rendezvényt alkotott.

Kimagaslóak a sportban elért eredményei is. A legendás hatvanas évek egyik klasszis SMAFC-osaként, a Kosárlabda Örökifjak oszlopos tagja.

Egyenes és karakán, erős hittel és kitartással jellemzett, a sportban, a szakmában és vezetőként is edződött személyiségével, rendkívüli példát ad a fiatalabb generációknak.

Pályafutásának eredményeit kitüntetések sorával ismerték el. Közülük kiemelkedik a Fejér Megye Díszpolgára cím (1999), a Pro Silva Hungariae Díj (2003), a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2011) és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2021).

Életműve – a magyar erdőgazdálkodásért, az erdő, a természet és a klíma védelméért, Fejér megye és Székesfehérvár város erdőterületeinek növeléséért, valamint az Országos Erdészeti Egyesületért végzett több évtizedes, kimagasló tevékenysége – méltóvá teszi az Örökös Tagsági Díszoklevél kitüntetésre.

Az Országos Erdészeti Egyesület kiemelkedő szakmai és egyesületi munkája elismeréseként Bedő Albert Emlékérmet adományozott két személy részére. A díjakat Kiss László elnök, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint dr. Nagy István miniszter adta át.

Bedő Albert Emlékérmet vehetett át Hirmann Antal okleveles erdőmérnök.

Szakmai pályafutását a Devecseri Erdészetnél, gyakornokként kezdte, majd hamarosan kinevezték aprítéktermelési műszaki vezetőnek. Informatikai érdeklődése okán a BEFAG Központjának Közgazdasági osztályára helyzeték át. 1988-tól a Mecsekerdő Zrt. jogelődjénél folytatta munkáját, fejlesztési csoportvezetőként. 1996-tól irányította a Társaság informatikai stratégiájának kialakítását, mely a kommunikációt, a vállalatirányítást és a térinformatikát jelölte meg alapvető fejlesztési területeknek. 1997-ben digitális kommunikációs vonalakat, 2001-ben Baan vállalatirányítási rendszert, majd 2003-ban térinformatikai rendszert helyezett üzembe. A 2008-ban elindított EEVR rendszer bevezetése során a rendszergazdai munkacsoport vezetője. A terepi alkalmazások mindig kötődtek hozzá - a mobiltechnológia fejlődésével pedig megnyitották a lehetőséget az ESZR-hez kapcsolódó TERI és ETA alkalmazások fejlesztése felé. Vallja, hogy olyan rendszert kell az erdészek részére fejleszteni, ami „időt csinál” a használójának, nem pedig elvesz abból.

Az Országos Erdészeti Egyesülettel való aktív kapcsolata az 1995-ös pécsi vándorgyűléssel kezdődött, a számítógépes regisztrációs és információs rendszer létrehozásával, mely utána több társaságnál mintaként szolgált. Az internet általános elterjedésének kezdeti szakaszában az Egyesület korabeli honlapjának létrehozásánál tevékenykedett.

A 2010-es vándorgyűlésen kialakította a kőzgyűlés internetes közvetítését, melynek segítségével  – virtuálisan – részt vehetett valamennyi erdész kollégánk, bárhol is volt a világon. Ugyanebben az évben megválasztották az OEE Informatikai Szakosztálya elnökének, mely tisztséget két cikluson keresztül látta el. 2014-től a mai napig a Baranya Megyei Helyi Csoport elnöke. Az Egyesület erejét és elnöki tisztségét felhasználva együttműködést alakított ki, kapcsolatot épített más civil és felügyeleti funkciójú szervezetekkel, potenciális üzleti partnerekkel. Ezzel az általa képviselt szervezet tagjait segítette, gyarapította ismereteiket, bővítette kapcsolataikat, közvetítette az Egyesület alapértékeit és szolgálta a közösséget. Pályafutása utolsó évtizedében részt vállalt az erdészképzésben, egyetemi előadásokat tartott az „Erdészeti informatikán” belül projektvezetésből és vállalatirányítási rendszerismeretből.

Szakmai vonzódása az erdő és egyúttal az informatika iránt egy olyan kivételes gondolkodást hozott létre – szakmánk történetében először - melynek gyümölcseit erdész generációk használják és fogják használni a következő évtizedekben.

Bedő Albert Emlékérmet vehetett át Zambó Péter okleveles erdőmérnök.

Zambó Péter 1982-ben végzett az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. Pályafutását a Pilisi Állami Erdőgazdaság Szentendrei Erdészeténél kezdte, ahol 1985-től erdőművelési műszaki vezető lett. 1993-tól vezérigazgató-helyettes főmérnök, 2000-től a Pilis Parkerdő Zrt. vezérigazgatója. Munkája során az ökológiai, közjóléti és ökonómiai szempontok összhangjának megteremtése mellett megújította a gazdaság műszaki infrastruktúráját, előtérbe helyezte a természetközeli folyamatos erdőborítást. 2019-től a földügyekért felelős, jelenleg az Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkári pozíciót tölt be. Tevékenységének köszönhetően az erdészeti ágazat, eredményessége, társadalmi megítélése javult, jogszabályi, igazgatási háttere korszerűsödött, a klímaváltozás hatásának mérséklése érdekében fellendült az erdőtelepítés és a fásítás. 2021 óta a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagjaként, meghatározó szereplője az erdőmérnök képzés modernizálásának.

1978 óta tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek. 1993-2008 között a Visegrádi Helyi Csoport elnöke. 2010-2020 között az Országos Erdészeti Egyesület Elnöke. A „Legyen jó dolog az Egyesület tagjának lenni!” célt kitűzve, biztos gazdasági alapokra helyezte az Egyesület működését, vagyonát jelentősen gyarapította. Kiemelkedő teljesítménye az Egyesület működésének Kárpát-medencei kiterjesztése, az Erdélyi, a Felvidéki és a Kárpátaljai Helyi Csoportok megalakítása, a határainkon túl élő magyar erdészek összefogása. Elnöki pályafutásának fénypontja az Egyesület másfél évszázados jubileumán megrendezett Erdélyi Vándorgyűlés. Kiemelkedő eredményeket ért el az Egyesület társadalmi kapcsolatrendszerének bővítésében. A Wagner Károly Alapítvány működését rendezte, az Erdészcsillag Alapítvány támogató tevékenységét bővítette.Tevékenysége nagyban hozzájárult, hogy a közvélemény hiteles, innovatív szervezetként ismeri el az Országos Erdészeti Egyesületet.

Munkássága elismeréseként 2006-ban Pro Silva Hungariae díjban részesült, 2011-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át.

Az Országos Erdészeti Egyesület kimagasló erdészeti szakmai munkájuk elismeréseképpen Kaán Károly Emlékérmet adományozott két személy részére. A díjakat Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, valamint Nagy Frigyes Vince, egyesületünk általános alelnöke adta át.

Az Országos Erdészeti Egyesület Kaán Károly Emlékérmet adományozott Bíró Imre okleveles erdőmérnök részére.

Bíró Imre az erdőmérnöki diplomájának 1991-ben történt megszerzését követően a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságánál kezdte pályafutását. 1993-tól a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Gúthi Erdészeti Igazgatóságának főmérnöke, majd 1996-tól, az átalakulással létrejött Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi Erdészetének igazgatója. 1994-ben természetvédelmi szakmérnöki másoddiplomát szerzett a Soproni Egyetemen. Szerteágazó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított az erdőgazdálkodás és a természetvédelem összhangjának megteremtésére. Aktív részese volt a természeti értékeket megőrző erdőfelújítások kidolgozásának és a gépesített termeléstechnológia megvalósításának. A komplex faanyag-hasznosítási program keretében a vágásterületi hulladék- és tuskó hasznosítás érdekében, a Baktalórántházi Erdészetnél aprítási ágazatot hívott létre. Ófehértón kialakított és mai napig működtet egy a korszerű, a térségi keményfa - elsősorban az akác - feldolgozásra szolgáló logisztikai bázist és fagyártmány üzemet.

A magyar akác európai rangra emelésében tevékeny részt vállalt. Szakmai pályafutása egyik kiemelkedő állomása a Baktalórántházi Dégenfeld Kastélymúzeumban, a Baktai Erdő természeti értékeit bemutató kiállítás léthozása, valamint a környezettudatos nevelés területén nyújtott magas színvonalú tevékenysége.

Bíró Imre a természetvédelem és az erdőgazdálkodás aktív összehangolása, a magyar akác európai rangra történő emelése, valamint a környezettudatos nevelés terén nyújtott magas színvonalú tevékenységével kiérdemelte a Kaán Károly Emlékérmet.

Kaán Károly Emlékérmet vehetett át Dr. Führer Ernő okleveles erdőmérnök.

Dr. Führer Ernő erdőmérnöki diplomájának 1978-ban történt megszerzését követően, rövid erdészeti gyakornoki idő után, az ERTI kutatójaként az erdők vízgazdálkodását vizsgálta. Kutatási eredményei alapján 1984-ben doktori fokozatot szerzett. Az egyéves Hessen-i ösztöndíjat követően, az ERTI Ökológiai Osztályának vezetőjeként ökológiai monitoring hálózat kiépítésébe kezdett, és az ebből származó víz- és tápanyagforgalmi adatsorok feldolgozásával kandidátusi címet szerzett. Az ERTI főigazgatójaként nagyban meghatározta az erdészeti kísérleti kutatás magyarországi fejlődését.

Az erdészeti szárazsági index (FAI) kidolgozása az elmúlt évtizedek leginnovatívabb előrelépése volt, melynek segítségével az Alföld erdészeti termőhely-viszonyainak várható változásait, és annak gazdasági következményeit modellezték. Jelentős szerepe volt az erdészeti politika alakításában, az oktatás, a kutatás és a gyakorlat együttműködésének előmozdításában. A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Tudományos Bizottságának, valamint az Országos Erdőtanácsnak tagja.

Dr. Führer Ernő a tudományos munkája, az erdészeti kutatásokban, az erdészetpolitikában, az oktatásban kifejtett magas színvonalú tevékenységével kiérdemelte a Kaán Károly Emlékérmet.

Az Országos Erdészeti Egyesület Decrett József Emlékéremmel ismeri el a kimagasló szakmai teljesítményt elérő erdésztechnikusok munkáját. A díjakat Pintér Csaba magánerdős alelnök és Győrffy Balázs a NAK elnöke adták át.

Az Országos Erdészeti Egyesület Decrett József Emlékérmet adományozott Kajon János erdésztechnikus részére.

Erdésztechnikusi oklevelét 1981-ben szerezte meg a Dobó István Erdészeti Szakközépiskolában.  A gyakornoki évei a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság Valkói Erdészeténél kezdődtek el, több mint 40 éve szolgál ennél az erdészetnél. A gyakornoki idő letelte után fatelepvezető erdésznek, majd 1982-ben szakosított készletkezelő erdésznek nevezték ki, 1991-től a szállításvezetői feladatokat is megkapta.

Remek szervezőképessége és szakmai tapasztalata győzte meg az erdőgazdaság vezetését, hogy 2001-től kezdődően kinevezzék fahasználati műszaki vezetőnek. 2018-tól kezdődően a mai napig  műszaki és értékesítési műszaki vezetőként folytatja szakmai munkáját .Aktív szerepet vállal az erdőgazdaság közfoglalkoztatási programjainak szervezésében és az Agrárminisztérium településfásítási programjához kapcsolódóan önzetlenül segíti a Valkói Erdészet működési területéhez tartozó önkormányzatokat, nem csak szakmai tanácsokkal, hanem tevőlegesen is.

A társaság felső vezetése is felismerte egyéb kompetenciáit, közel 25 éve tagja az Üzemi Tanácsnak, mely okán a társaság munkájának egészében kiveszi a részét. Kiváló szervező és problémamegoldó, kezdeményező. Beosztottjaiért kiáll, segítőkész, mértékadó személyiség.

2003-tól tagja az  Országos Erdészeti Egyesületnek , előbb a Visegrádi majd a Gödöllői helyi csoportban vállal aktív szerepet,végez kimagasló munkát.

Az Országos Erdészeti Egyesület Decrett József Emlékérmet adományozott Naszladi Géza erdésztechnikus részére.

Az erdésztechnikusi oklevél megszerzését követően 1986-ban kezdte meg  szakmai pályafutását a SEFAG Nagyatádi erdészeténél . Átszervezések következtében a Lábodi Erdészet, majd a Lábodi Vadászerdészet szervezetében dolgozott, napjainkban is  Lábod községhatár állami erdeit kezeli 1 045 hektár területen.

Erdészkerületében állandó és kiemelt feladat az invazív fafajok visszaszorítása és az erdővédelem. Felkészültsége példaértékű, az ökológiai ismeretek mellett szükség van az erdő védelme érdekében elmélyült vadgazdálkodási ismeretekre, a száraz termőhely miatt pedig a tűzkár megelőzés és elhárítás tapasztalataira is. Kiváló szakmai munkája mellett pedagógiai érzéke alkalmassá tette arra, hogy a Dráva Völgye Középiskolában a technikusi képzésben óraadó gyakorlati oktatónak kérjék fel fajsúlyos, a kerületvezető erdészek mindennapi munkáját érintő tárgykörökben.

Az erdei iskola kiemelt rendezvényein – Madarak és Fák Napja, Erdők Hete – iskolás csoportokat kísér. Rendszeresen kalauzol gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportokat a „Studinka László” Természetismeretei Központ és Vadaspark környezetében bemutatva a táj természeti és épített értékeit. Kitűnő érzékkel segíti az erdő- és vadgazdálkodás pozitív megítélését, a szakterületek közötti kommunikáció fejlődését.

A Kaposvári Helyi Csoport aktív, kezdeményező tagja, 12 évig lelkiismeretes küldöttje volt. Kerületének szívében, Lábodon él.  A település hagyományőrző „Legény Egyletének” tagja, valamint részt vesz az önkormányzat önkéntes őrzési és védelmi feladatainak ellátásában is. 1989-ben „Kiváló Dolgozó”-i kitüntetést, 2005-ben pedig a „Lábodi Erdőkért” Elismerő Oklevelet kapta meg. 2014-ben az OEE „Elismerő Oklevél” kitüntetésében részesült.

Az Országos Erdészeti Egyesület Decrett József Emlékérmet adományozott Primusa József erdésztechnikus részére.

Primusa József Sopronban, a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában 1990-ben szerzett erdésztechnikus szakképzettséget. Szakmai pályafutását 1990. augusztus 1-jén kezdte a Zalaerdő Zrt. jogelődjénél. Munkája során több erdészkerületet is megjárt, jelenleg a Kecskés erdészkerület vezetője a  Lenti Erdészetnél. Már a kezdetektől vallja a természetközeli erdőgazdálkodás elveit, és sikerrel alkalmazza is azokat gyakorlati munkája során. Az elmúlt több mint harminc esztendőben kiváló tölgy és bükk  természetes erdőfelújítások kerültek ki a keze alól. A fakitermelések lebonyolításakor a tökéletes munkaszervezés, pontos anyagszámadás, az erdőművelésben pedig a gondos, következetes munkairányítás jellemzi.

Működési területén az önkormányzatokkal, vadásztársaságokkal és egyéb társadalmi szervezetekkel kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot ápol. Az alkalmanként egymásnak feszülő ellentétes érdekek összehangolásában és a konfliktushelyzetek feloldásakor tapintatossága, türelme példaértékű.

Mindennapi feladatai mellett rendszeresen képezi magát szakmai téren is. A Zalaerdő által rendezett Év Erdésze verseny helyi fordulóinak sokszoros, tapasztalt résztvevője, ahol minden esetben kiemelkedően teljesít, több ízben ért el dobogós helyezést.

Primusa József az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjának aktív és meghatározó egyénisége, az erdészeténél szervezett szakmai napok, tanulmányutak, bemutatók lelkiismeretes házigazdája. Szerény, alázatos, de nagyszerű közösségi emberként kiválóan teremt kapcsolatot, lelkesedése és derűje hatékonyan szolgálja a helyi csoport összetartását. 

Kapcsolódó egyesületi híranyagok:

Böngészhetőek a Gödöllőn rendezett OEE 152. Vándorgyűlés tematikus fotógalériái!

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - köszöntők, ünnepi beszédek - OEE 152. Vándorgyűlés

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - Kitüntetések, méltatások 2. - OEE 152. Vándorgyűlés

Forrás: OEE

Fotók: Bárdi Bálint/OEE

Hírszerkesztő: Nagy László