"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

VALETE ’82 - Ösztöndíj Pályázati Felhívás! - Beküldési határidő: december 14!

VALETE  ’82 - Ösztöndíj Pályázati Felhívás! - Beküldési határidő: december 14!

A VALETE ’82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet Magyarországon  a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán tanuló szociálisan rászoruló,  felsőfokú képzésben résztvevő diákok, valamint középiskolai tanulmányukat végző erdész árvák részére. 

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 200.000,- Ft/fő, azaz kétszázezer forint/fő, amely a 2021-2022 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről.

A támogatást évente  három-négy  egyetemi  hallgató és egy-két szakiskolás,  vagy középiskolás tanulmányait folytató tanuló nyerheti el.

Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázók részesülnek támogatásban, akik banki átutalással kapják meg a támogatási  összeget.

Az átutalás megvalósulásáról email-es visszaigazolást kérünk  kwisnovszky@gmail.com címre.

A pontozási rendszer két részből áll:

-  egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá,

-  a tanulmányi eredményre vonatkozó részből

A támogatás elbírálásánál  a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33%  súllyal számít.

Az támogatás odaítélését a szociális-,  és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelemmel és önéletrajz benyújtásával (max. 3 oldal) lehet kezdeményezni.

Az önéletrajz feltétlenül tartalmazza telefon és e-mail elérhetőségeteket. 

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

-  az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata/ első éveseknél az elért felvételi pontszám

-  a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.

-  az Erdőmérnöki kar hallgatói önkormányzatának támogató nyilatkozata (középiskolás esetében nem szükséges)         

A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a kwisnovszky@gmail.com   e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk.

A pályázat beküldési határideje e-mailen a kwisnovszky@gmail.com : 2021. december  14.

A pályázatot postai úton, legkésőbb 2021. december 14.-i feladással, a  Wisnovszky Károly; 2000; Szentendre, Patak sor 3. címre lehet elküldeni.

A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2022. január 8-tól lesz megtekinthető.
 

Forrás: VALETE ’82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY

Fotók: Stock

Hírszerkesztő: Nagy László