"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

VALETE ’82 Öszöndíj pályázati felhívás - 2020

VALETE ’82 Öszöndíj pályázati felhívás - 2020

A VALETE ’82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet Magyarországon  a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán tanuló szociálisan rászoruló,  felsőfokú képzésben résztvevő diákok, valamint középiskolai tanulmányukat végző erdész árvák részére. 

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 200.000,- Ft/fő, azaz kétszázezer forint/fő, amely a 2020-2021 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről.

A támogatást évente  három-négy  egyetemi  hallgató és egy-két szakiskolás,  vagy középiskolás tanulmányait folytató tanuló nyerheti el.

Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázók részesülnek támogatásban, akik banki átutalással kapják meg a támogatási  összeget. Az átutalás megvalósulásáról email-es visszaigazolást kérünk  kwisnovszky@gmail.com címre.

A pontozási rendszer két részből áll:

-          egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá,

-          a tanulmányi eredményre vonatkozó részből

A támogatás elbírálásánál  a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33%  súllyal számít.

Az támogatás odaítélését a szociális-,  és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelemmel és önéletrajz benyújtásával (max. 3 oldal) lehet kezdeményezni. Az önéletrajz feltétlenül tartalmazza telefon és E-mail elérhetőségeteket.  A pályázati kérelemhez csatolni kell:

-          az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata, ./ Első éveseknél az elért felvételi pontszám/

-          a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.

-          erdőmérnöki kar hallgatói önkormányzatának támogató nyilatkozata /középiskolás esetében nem szükséges/    

A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani.

A pályázat beküldési határideje: 2020. december  14.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a kwisnovszky@gmail.com   e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk.

A pályázatot postai úton kell legkésőbb 2020. december 14.-i feladással a  Wisnovszky Károly; 2000; Szentendre, Patak sor 3. címre elküldeni.

A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2021. január 8-tól lesz megtekinthető.

Forrás: OEE

Szerző: VALETE 82 Alapítvány

Fotók: elte.hu

Hírszerkesztő: Nagy László