"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

VárosFa Program - Orosháza, Kiskunhalas

VárosFa Program - Orosháza, Kiskunhalas

Kilenc helyszínen hatvan darab fát ültet el Orosháza a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásának köszönhetően. A Neked Zöldül Program keretében gömb szivarfa, hegyi juhar, ezüsthárs, platán és magas kőris facsemetéket kapott a város. November 17-én az első fát, egy ezüsthárs csemetét a Dózsa utcában ültette el Dávid Zoltán polgármester és Lövei Ferenc, a körzet önkormányzati képviselője.

A környezetvédelem elősegítését, különösen a klíma- és a zöldterület védelmet tűzte ki célul a MOL-Új Európa Alapítvány, ezért összesen 7 ezer, belterületre ültethető sorfát adományozott országszerte. Orosháza a VárosFa Program keretein belül összesen 60 darab 10-14 centiméter törzskörméretű sorfát, valamint minden fához 3-3 támasztókarót, takarómulcsot és védőrácsot kapott. A Dalerd Zrt. erdőgazdálkodási ágazatvezetője, Szrnka Mihály szakmai segítsége mellett az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. munkatársai ültetik el a fákat a város több pontján.

– A fenntartható jövőt, a klímavédelmet szolgálja minden egyes elültetett fa, erre eddig is jelentős összegeket áldozott a város és lehetőségeihez mérten így tesz a jövőben is. Örömteli, hogy az alapítvány támogatásával tovább bővülhet a faállományunk. Nagy gondossággal járunk el a most kapott fák elültetésekor és a gondozásukra is figyelmet fogunk fordítani. Köszönjük a MOL-Új Európa Alapítvány felajánlását és a Dalerd Zrt. szakmai iránymutatását – hangsúlyozta Dávid Zoltán polgármester.

Az ültetések egyik helyszíne a Dózsa utca volt. A körzet önkormányzati képviselője, Lövei Ferenc kiemelte, hogy az ott lakók számára is nagyon fontos a zöldfelület, az árnyat adó, levegőt tisztító, erős és egészséges fák megléte.
– Örülök neki és szorgalmazom, hogy minél több fát ültessünk el ezen a városrészen, ahol ezúttal 10 ezüsthárs kap helyet, folytatva a már meglévő ezüsthárs fasort egészen a Lázár Vilmos utcáig – tette hozzá a képviselő.

A program kiemelt célja a környezettudatosságra nevelés, ezért az alapítvány támogatásával a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában egy szemléletformáló előadás is lesz a gyerekeknek. A foglalkozás keretében egy erdőpedagógus játékos feladatokkal, szemléltető eszközökkel mutatja be a fák világát.

A VárosFa program fásítási helyszínei a következők:
10 darab gömbszivarfa a Thököly utca páros oldalán (Kölcsey utcától)
10 darab gömbszivarfa a Szentesi út jobb oldalán (Gyopárosi úttól a körforgalomig)
10 darab ezüsthárs a Dózsa György utca páros oldalán
5 darab hegyi juharfa a Fűtőház utcán (OMTK pályához)
5 darab magas kőrisfa a Liget sori közparknál
5 darab magas kőrisfa a Hegedűs István- és a Képessy József utca sarkán
5 darab keskenylevelű kőrisfa a Töhötöm utca 1-9. számig (a Kígyó utca felőli részen)
5 darab platánfa a Március 15-ei téren
5 darab platánfa a Táncsics- és a Lehel utca sarkán

VárosFa Program – Kiskunhalas

A VárosFa porgramot a Országos Erdészei Egyesület koodinálja az adott területet kezelő állami erdőgazdasgok és a helyi csoportjainak segítégével.

Hétfő délután gömb szivarfák elhelyezésére került sor a Petőfi Sándor utcán. Kiskunhalas a közlemúltban hetven facsemetével gazdagodott egy program keretében. A kapott növendék fák egy részét diákok figyelmétől övezve ültették el városunk egyik legforgalmasabb útszakaszának oldalán. A Városgazda Zrt. által szervezett akcióban részt vett Kiskunhalas Város polgármestere, Fülöp Róbert is.

Mint korábban Greguss Viktor elmondta, hogy az új facsemeték elültetése, egyben faleváltást is eredményeztek. A viharoktól gyakran megsérülő néhány gömbakácot kellett eltávolítani, de egy szakszerű fanyesés is megelőzte az utcaszakaszt hétfői facsemete ültetésen. A harmincnégy gömbszivarfát arányosan osztották el a Petőfi utca kijelölt szakszán.ban a Halasmédia hírportálja beszámolt róla Kiskunhalas sikeresen szerepelt a MOL-Új Európa Alapítvány  programsorozatban, amelynek első körében a 10 ezer főnél nagyobb magyar városok pályázhattak belterületük fásítására. A kezdeményezésnek köszönhetően összesen hétezer darab sorfát ültetnek el különböző hazai városokban. A program a MOL-Új Európa Alapítvány, az Agrárminisztérium, az Országos Erdészeti Egyesület és a Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével jött létre

Hétfőn délután a program keretében kapott hetven facsemetéből harmincnégy  darab gömbszivarfa került kihelyezésre és elültetésre. A feladatot a Városgazda Zrt. munkatársai Greguss Viktor irányítása mellett végezték el. A fák elültetése előtt előkészítették a Petőfi utca érintett szakaszát, hiszen az új facsemetéknek megfelelő helyre volt szükségük.

Greguss Viktor elmondta, hogy az új facsemeték elültetése, egyben faleváltást is eredményeztek. A viharoktól gyakran megsérülő néhány gömbakácot kellett eltávolítani, de egy szakszerű fanyesés is megelőzte az utcaszakaszt hétfői facsemete ültetésen. A harmincnégy gömbszivarfát arányosan osztották el a Petőfi utca kijelölt szakszán.

A hétfői ültetési programon a pályázatban közreműködő KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Kecskeméti Igazgatóságának munkatársai is részt vettek, akiknek a kecskeméti telephelyéről kerültek Kiskunhalasra a jól előkészített, fiatal facsemeték. A Petőfi utca mellett a város más területin is kihelyeznek a kapott facsemetékből.

Mint megtudtuk a napokban az Esze Tamás lakótelepen, a játszótér mellé tíz puszta szilt, a Bundzsák Dezső Sportközpontba tíz ezüst hársfát, a Bethlen Gábor térre hat gömb szivarfát, a Semmelweis Kórház előtti területre pedig tíz gömb szivarfát ültetnek a Városgazda Zrt. munkatársai.

A hétfői Petőfi utcán történt faültetésen diákcsoportok is megjelentek, mi több még részt is vettek a fák elültetésében. Az érdeklődő kisdiákok a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolából érkeztek tanári kísérettel és nagy élvezettel hallgatták a faültetés tudnivalóit Greguss Viktortól.

Az egyik kísérő tanárnő, Bodrogi Viola, elmondta, hogy a tanulók szívesen vállalkoztak a gyakorlati foglalkozásra, nagy élvezettel figyelték a faültetést és örömmel vettek részt a programon. A 3. B és az 5 B. osztályok tanulói érkeztek a Petőfi utcai faültetéshez, amely egyben az erdőpedagógiai órákhoz kiváló alapot és gyakorlati ismereteket ad a kicsiknek. A központis tanulók hálás közönségnek bizonyultak, mert a faütetés végén megtapsolták az ültetést végzőket.

 

 

 

 

Forrás: Oroscafe, Halasmedia

Fotók: Halasmedia, Oroscafe

Hírszerkesztő: Nagy Laszlo