"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Vas megyében volt az OEE Nyugat-dunántúli Régiójának értekezlete

Vas megyében volt az OEE Nyugat-dunántúli Régiójának értekezlete

2023. március 3-án Bakó Csaba, a Nyugat-dunántúli Régió újonnan megválasztott képviselőjének meghívására a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Káld-hidegkúti vadászházában gyűltek össze a régió helyi csoportjainak elnökei és titkárai.

Régióképviselő köszöntötte a megjelent tisztségviselőket, és örömét fejezte ki, hogy a régióhoz tartozó tizenegy Helyi Csoportból tíz képviseltette magát. Külön köszöntötte Elmer Tamást az OEE Főtitkárát, továbbá megköszönte a Szombathelyi Erdészeti Zrt-nek a helyszín biztosítását. Ezután  felkérte a tisztségviselőket, hogy pár mondatban mutatkozzanak be, mivel a tavaly őszi egyesületi választások után több helyen változott a Helyi Csoportok vezetőinek (elnökének, titkárának) személye.

 

A bemutatkozások után a régió képviselő átadta a szót a főtitkárnak.  Elmer Tamás főtitkár röviden bemutatkozott a tisztségviselőknek, majd beszámolt az elmúlt év egyesületi eseményeiről, az idei évi elnökségi ülésről és a fontosabb, tervezett rendezvényekről. Elmondta, hogy a helyi csoportok jól működnek, számtalan rendezvényt szerveznek. Az elnökség az egyesület alapműködésére fordítana nagyobb figyelmet a jövőben. Ennek érdekében az egyesület szakosztályainak tevékenységét szeretnék serkenteni, hogy igazi szakmai műhelyek legyenek. Ehhez pénzügyi támogatást is tudnak nyújtani. A szakmaiság növelése érdekében az egyesület szorosabb együttműködést alakít ki a Soproni Egyetemmel és az Erdészeti Tudományos Intézettel. Folytatják a határon túli magyar erdészekkel történő fkapcsolatfelvételt, együttműködés kialakítását. A Főtitkár beszámolt az elnökség azon döntéséről, hogy a helyi csoportok idéntől 800 Ft/fő összeget kapnak taglétszámuk alapján működésük fedezésére. Végül az Egyesület országos jelentőségű idei rendezvényeinek időpontjait ismertette a jelen lévőkkel.

A főtitkár beszámolója után a régióképviselő Bodor Györgyöt, a Nyugat-dunántúli Régió díjbizottsági tagját kérte fel, hogy ismertesse az egyesületi kitüntetésekkel előterjesztésével kapcsolatos tapasztalatait, tanácsait.

A kitüntetési előterjesztések formai, és tartalmi követelményeinek felelevenítése után következett a helyi csoportok egyeztetése az egyesületi kitüntetésekre javasolt tagtársakról.

Bakó Csaba kérte a tisztségviselőket, hogy a kitüntetési előterjesztéseket, a helyi csoportok beszámolóját és munkatervét határidőre küldjék meg a titkárságnak, illetve az ő részére is.

Végezetül felvetette főtitkárnak, hogy van-e lehetőség arra, hogy a tagnyilvántartást a helyi csoportok elnökei és a saját régiójuk esetében, a régióképviselők is elérhessék. Ez utóbbinak a tagdíjbefizetések ellenőrzése, kontrolálása miatt lenne értelme.

Az egyebek programpontban Varga Attila, a Nagykanizsai Helyi Csoport elnöke javasolta, hogy az elnökség 2024-et Barlai Ervin emlékévnek nyilvánítsa, születésének 125. évfordulója alkalmából. Ennek igazolására Fűr Tamás helyi csoport titkár ismertette a jelenlévőkkel Barlai Ervin életútját és munkásságát.

Vaczurka István a Győri Erdőgazdasági Helyi csoport elnöke jelezte, hogy 2024. évben szívesen lennének a régiós rendezvény házigazdái.

A hivatalos rész zárásaként Bakó Csaba rendezvényekben gazdag évet kívánt a helyi csoportoknak, és meginvitálta a megjelenteket az újonnan átadott Hidegkúti Turistaház megtekintésére.

A helyi csoportok vezetői megbeszélték az egymáshoz tervezett tapasztalatcserék részleteit, valamint egyéb aktuális témákról is eszmét cseréltek.

Forrás: OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Szerző: Horváth Gábor titkár

Fotók: Horváth Gábor

Hírszerkesztő: Nagy László