"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Veszprémi Géza Ösztöndíj - pályázatot hirdet az Örökerdő Alapítvány - határidő:május 31!

Veszprémi Géza Ösztöndíj - pályázatot hirdet az Örökerdő Alapítvány - határidő:május 31!

Az ÖRÖKERDŐ ALAPÍTVÁNY a családdal és a ROTH GYULA ERDÉSZETI TECHNIKUMMAL egyetértésben Veszprémi Géza erdésztechnikus, volt gyakorlati szakoktató nevében ösztöndíjat alapított.

Az ösztöndíj célja Veszprémi Géza emlékének megőrzése, valamint szociálisan rászoruló, jó szakmai tanulmányi eredményű tanulók jutalmazása.

Az ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akik: 

  • A Roth Gyula Erdészeti Technikum nappali tagozatán tanulnak erdésztechnikusi szakon,12. évfolyamon 

  • A 2022/2023-as tanévben is az iskola diákjai lesznek 13. évfolyamon 

  • Az előző- és tárgyév végi szakmai tanulmányi eredményeinek átlaga min. 4,00 

  • Szociálisan rászorulók 

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: minden évben május 1. és május 31. között 

A jutalmazáshoz bárki hozzájárulhat az Alapítvány számlaszámára (11742087-20086543) utalással, „V.G. ösztöndíj” feltüntetésével. Az Alapítvány a jutalmazásra szánt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.

A pályázati felhívás elérhető a http://www.orokerdo-alapitvany.hu/#tevekenysegeink linken.

Veszprémi Géza 1939-ben született Tényőn. Édesapját 1945-ben elveszítette, onnantól beteges édesanyja egyedül nevelte 3 testvérével együtt, nagy szegénységben, rendkívül nehéz körülmények között. 1953-ban felvételt nyert a soproni Roth Gyula Erdőgazdasági Technikumba, ahol 1957-ben tett képesítő vizsgát. Ugyanebben az évben a Tanulmányi Erdőgazdaságnál kezdett dolgozni, beosztott erdészként. Két év katonaság után hat évig a Fertőrákosi Kerület vezetője. Ezt követően a Szárhalmi Kerületet vezette 10 évig, ahol belépett az életébe a csemetetermesztés. 1977 tavaszán a Tómalmi Csemetekert vezetésével bízták meg, ahol a munka mellett technikumi- és egyetemi gyakorlatok, továbbképzések és tapasztalatcserék is zajlottak. A rendszerváltást követően, 35 éves szakmai gyakorlattal került az Erdészeti Szakközépiskolába, mint szakoktató, ahol aktív szolgálatának utolsó 6 évét töltötte. A feladat nem volt számára egészen új, hiszen előző állomáshelyinek mindegyikén sok gyakorlatot szervezett és vezetett. A felsorolt beosztások mellett másodállású vállalkozóként cserjecsemete termesztéssel foglalkozott. 2000-ben Bedő-díjjal tüntették ki. 

Hat éves szakoktatói tevékenysége alatt tanulói magabiztos és időtálló tudást szerzetek növényismeretből és erdőművelésből, ezen belül is elsősorban a szaporítóanyag-termesztés gyakorlatából. Mindezeken túl példát mutatott diákjainak öltözködés, viselkedés, helytállás és szakmaszeretet terén is. Nem tűrte a nyegleséget vagy a trágár beszédet. Elvárta az igazmondást, a helytállást és a férfias viselkedést. Megmutatta, hogy az ember számára a munka fontos, és az elvégzett munka örömet is ad.  

Nyugdíjba vonulását követően is tartotta a kapcsolatot az érdeklődő diákokkal. Otthonában szaporítóanyag-termesztési szakköröket tartott, ezzel is bővítve több erdész szaktudását.  

Vallásos és hívő emberként feleségével kiegyensúlyozott házasságban élt, két gyermekük boldogulásáért igyekeztek mindent megtenni. 

Igazságtalanul rövid nyugdíjas évek után, 2009-ben hunyt el. 

Élete jól mutatja, hogy tanulással, kitartással, szakmaszeretettel, becsületes munkával és hittel, nehéz sorsú családból indulva is elérhető a biztos megélhetés, a szakmai elismerés, és megteremthető a biztos családi háttér.

 

Forrás: Örökerdő Alapítvány

Fotók: Örökerdő Alapítvány

Hírszerkesztő: Nagy László