2018. 09. 26. Ma Jusztina, Kozma, Damján névnapja van. Pontos idő: 10:53
Érdekességek,kitekintő

Nehéz előre jelezni, mi vár az erdőssztyeppekre | 2018-07-02

Veszélyben az eurázsiai élőhelytípus?

Az erdőssztyeppeket kiemelkedően nagy élőhelyi sokféleség jellemzi, különböző típusú és eltérő méretű fás és fátlan közösségek és a köztük levő szegélyek időben és térben összefüggő komplex rendszerével.Mit érdemes tudni az eurázsiai erdőssztyeppekről? Milyen veszélyek fenyegetik őket? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre válaszoltak hiánypótló szintéziscikkükben az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoportban, illetve az MTA Ökológiai Kutatóközpontban dolgozó kutatók.

A mérsékelt égövben az erdőssztyeppek szerkezetüket és fajösszetételüket tekintve egyaránt a legösszetettebb élő rendszerek közé tartoznak. Hatalmas kiterjedésben változatos felszínű és éghajlatú területeket borítanak. Kiemelkedően magas a természetvédelmi jelentőségük és biológiai sokféleségük, emellett a gazdasági és kulturális szerepük is fontos.

Bár az erdőssztyeppek növényzetére vonatkozó esettanulmányok száma gyorsan emelkedik, a szintéziscikk megjelenéséig nem volt egyértelmű a meghatározásuk, vitatottak voltak az előfordulási viszonyaik, valamint hiányzott elterjedésük kontinentális léptékű áttekintése. A szerzők e problémákat szeretnék orvosolni az Applied Vegetation Science című szaklapban most megjelent közleménnyel, mely külföldi kollégákkal együttműködésben készült.

Az erdőssztyeppek definíciójának megadásakor a korábbi munkák rendszerint a következő négy tulajdonságra támaszkodtak:

  • átmeneti térbeli helyzet a zárt erdők és a fátlan sztyeppek között,
  • a zárt erdők kialakulását meggátoló éghajlati jellemzők,
  • mozaikos vegetációmintázat,
  • a csernozjom és a szürke erdőtalaj megléte.

A kutatók munkájuk során úgy találták, hogy az erdőssztyeppek esetében a fentiek közül kettőnek van kulcsszerepe: az éghajlati jellemzőknek, illetve az ebből eredően mozaikszerű vegetációmintázatnak. Ennek megfelelően alkották meg az alábbi meghatározást:

Az erdőssztyeppek olyan fás és fátlan komponensek által alkotott, rendszerint mozaikos megjelenésű, természetes vagy természetközeli vegetációkomplexek a mérsékelt égövben, ahol az erdő és a gyep komponensek tartós fennmaradását elsősorban a csapadékszegény éghajlat teszi lehetővé, kiegészítve számos élő és élettelen környezeti tényező hatásaival. A két métert meghaladó magasságú, fás szárú növényzet összborítása 10 és 70 százalék közötti a tájban. A gyep komponensen belül az edényes növényzet borítása legalább 10 százalék.

Erdőssztyeppek az északi szélesség 29° és 56°, illetve a keleti hosszúság 16° és 139° között fordulnak elő, és a tengerszinttől egészen 3500 méteres magasságig alakulhatnak ki. Elterjedési területükön belül a fajösszetétel, a szerkezet, az éghajlati paraméterek és a domborzat alapján az alábbi kilenc régió különíthető el: Közép- és Délkelet-Európa, Kelet-Európa, Észak-Kaukázus és a Krím-félsziget, Nyugat-Szibéria és Észak-Kazahsztán, Belső-Ázsia, az orosz és a kínai Távol-Kelet, Közel- és Közép-Kelet, Közép-Ázsia és Délnyugat-Belső-Ázsia, valamint a Tibeti-fennsík keleti része (lásd a térképet).

Az erdőssztyeppek elterjedése Eurázsiában. Az eltérő színekkel jelzett régiók a következők: (A) Közép- és Délkelet-Európa, (B) Kelet-Európa, (C) Észak-Kaukázus és a Krím-félsziget, (D) Nyugat-Szibéria és Észak-Kazahsztán, (E) Belső-Ázsia, (F) az orosz és kínai Távol-Kelet, (G) Közel- és Közép-Kelet, (H) Közép-Ázsia és Délnyugat-Belső-Ázsia, (I) a Tibeti-fennsík keleti része.

Az erdőssztyeppeket kiemelkedően nagy élőhelyi sokféleség jellemzi, különböző típusú és eltérő méretű fás és fátlan közösségek és a köztük levő szegélyek időben és térben összefüggő komplex rendszerével. A finom léptékű fajgazdagság mind a fás, mind a fátlan komponensekben rendkívül magas lehet, ráadásul jelentős a természetvédelmi szempontból kiemelt, ritka vagy bennszülött fajok aránya. A Közel- és Közép-Keleten magas a gazdasági haszonnövények vad rokonainak, például a vad gyümölcsfafajoknak és -alakoknak a száma.

Az erdőssztyeppek természetvédelmi helyzete a művelésbe vonás és a nagyfokú élőhelypusztulás miatt aggasztó, amihez sok helyen nem megfelelő, többnyire csak papíron létező védelem társul. Nyugat-Szibériában és Belső-Ázsiában a helyzet lényegesen kedvezőbb; itt a mezőgazdasági művelésbe vonás sokkal később kezdődött, így jelentős kiterjedésben maradtak fenn természetes és természetközeli állapotú erdőssztyeppek.

A klímaváltozás hatására az erdőssztyeppekben számítani lehet a meglevő élőhelyek fajösszetételének átalakulására, a fás és fátlan élőhelyek arányának megváltozására és akár magának az erdőssztyepp zónának az elmozdulására is. A növényzet reakciójának előrejelzését nehezíti az a tény, hogy a klímaváltozás számos más tényezővel kölcsönhatásban fejti ki hatását. Tovább bonyolítják a helyzetet az olyan nem egyensúlyi növényzeti válaszok, amelyek miatt az erdőssztyeppek jelentős mértékű környezeti változások mellett is sokáig képesek fennmaradni, de egy ponton túl már csekély módosulások is a rendszer összeomlását okozhatják.

A kutatócsoport eredményei hozzájárulhatnak a konkrét természetvédelmi intézkedések tervezéséhez is. További kutatásokat igényel annak meghatározása, hogy hol reális a jelenlegi állapot megőrzése, és hol kell és lehet aktív beavatkozások segítségével támogatni ezeknek az élőhelyeknek a megőrzését.

Nehéz előre jelezni, mi vár az erdőssztyeppekre
Forrás: MTA
Szerző: Erdős László/MTA
Fotók: mta.hu
Hírszerkesztő: Nagy László
<< vissza
Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria!

Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria! | 2018-09-24

Változások az OEE Győri Erdőgazdasági H. Cs. vezetésében


Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál

Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál | 2018-09-24

Miskolcon maradt, Sárospatakon változott a vezetés


Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban

Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban | 2018-09-24

Vezetőség választás Debrecenben és Nyíregyházán


Erdőkkel a klíma védelméért

Erdőkkel a klíma védelméért | 2018-09-18

Agrárklíma 2. projektzáró rendezvény Lakitelken


Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról

Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról | 2018-09-18

Grúz szakember delegáció érkezett hazánkba - fókuszban az örökerdők és a fanyag-kereskedemi lánc


Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó!

Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó! | 2018-09-17

A Soproni Egyetem Szenátusa és az Erdőmérnöki Kar Tanácsa tanévnyitó ülése
Imperial22 futárszolgálat