2019. 02. 22. Ma Gerzson, Margit, Zétény névnapja van. Pontos idő: 19:15
Érdekességek,kitekintő

150 éve született dr. Saághy István | 2015-10-14

A Kámoni Arborétum alapítója, a nemzetközi hírű dendrológus emlékére

Saághy István nevével ma már naponta találkozhatunk, olvashatjuk pl. a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Központjának bejáratánál, mely egyre gyakrabban szerepel a hírekben, mint rendezvények helyszíne, s így lassan megtanultuk a róla elnevezett utcát megkülönböztetni a Sági úttól, és megszoktuk azt is, hogy az erdőgazdaságot is összekössük nevével. A nevét tehát ismerjük, de vajon ismerjük-e személyét, munkásságát, mely alapján megemlékezhet róla az utókor? A válasz feltehetően az, hogy nem eléggé, vagy még inkább: csak alig-alig. A kerek évforduló alkalmat kínál az ismeretek pótlására, s röviden felidézhetjük a Saághy család eredetét, majd dr. Saághy István és édesapja, Saághy Mihály életét és munkásságát.

Dr. Saághy István édesapja, Sághy Mihály 1820-ban született Németújvárott a történelmi Vas vármegyében. „Tetőtől talpig mezőgazda volt e derék férfiú”, tudhatjuk meg Sághy Mihályról báró Ambrózy Béla: A méh című, 1896-ban megjelent könyvéből. Az említett mű is sejteti, hogy munkásságából a méhészetben elért eredményei talán a legkimagaslóbbak. Kámoni földbirtokosként, a Vasvármegyei Gazdasági Egyesület tikáraként, majd elnökeként dolgozott, s kasos méhészetét, Magyarországon úttörő módon, már 1855-ben keretes kaptárossá fejlesztette. Legelső követői közé tartozott az Európa-hírű bajor Jan Dzierzonnak. Méhcsaládjait a mai Saághy István Erdészeti Információs Központ területén tartotta, s e miatt a környékbeliek Méheskertnek nevezték. Méhészeti munkásságára való megemlékezésül e parkban, melyet már Saághy parknak nevezhetünk, a tanösvény kialakítása során az Erdőgazdaság egy méhesházat épített, s mellette külön ismertető tábla is megemlékezik Sághy Mihályról. Fontos megemlítenünk, hogy mind az Arborétum, mind a Méheskert első fáit ő ültette az 1860-as években, így a Saághy park kapujában álló mamutfenyő korát megközelítően 155 évben állapíthatjuk meg. Sághy Mihály 1875. december 5-én Kámonban hunyt el. A Saághy parkban sétálva, megállva a méhesház mellett és a határos kámoni temető felé fordulva, láthatjuk a sírját jelző obeliszket.

Fia, dr. Saághy István, a Kámoni Arborétum alapítója, a Sághy – Saághy család leismertebb tagja 1865. szeptember 26-án született Kámonban, Sághy Mihály és Spettl Franciska egyetlen gyermekeként. Középiskoláit Sopronban a Csöndes-féle magángimnáziumban kezdte és Szombathelyen a premontrei főgimnáziumban fejezte be, ahol 1883-ban érettségizett. Már ez utóbbi helyen is foglakozott a természettudományokkal, és cikkeket írt a gimnázium „Bimbófüzér” című önképzőköri értesítőjébe.

Az érettségi után Budapesten jogot hallgatott, majd 1887-ben államtudományi doktorátust szerzett.  Pályafutása elején vármegyei aljegyzőként dolgozott, később átvette öröklött birtokának kezelését, s 1891-től kezdte meg az arborétum fokozatos kialakítását. Szintén 1891-ben Náraiban feleségül vette kővágóörsi Eörssy Irént és házasságukból négy gyermek született.

Jogászi végzettsége mellet valójában dendrológus volt, azzá képezte magát. Ismereteit mindenekelőtt saját tapasztalataiból merítette, hiszen soha nem volt állandó kertésze, a növények szaporítását, nevelését és a kertépítés minden mozzanatát saját kezűleg végezte. A növényrendszertan fás szárú növényekkel foglalkozó ágának, tehát a dendrológia tudományának Európa-hírű tudósa lett. Ehhez kiváló segítséget jelentett a gróf Ambrózy-Migazzi Istvánnal, Jeli megálmodójával, gróf Erdődy Ferenccel a vépi park tulajdonosával, báró Baich Mihállyal, a Szelestei Arborétum létrehozójával, a szintén jogász, botanikus, dr. Gayer Gyulával, Horváth József ivánci esperessel, Magyar Gyula kertészeti főiskolai professzorral, valamint az erdőmérnök dr. Fehér Dániellel és dr. Roth Gyulával kialakított szakmai és baráti kapcsolat.

Dr. Saághy István tehát a dendrológia tudományának kiváló művelője volt, s számos, idegen tájakon honos fás szárú növényfaj esetében bizonyította azok télállóságát hazánk természeti viszonyai között. Az erdészet számára mindenekelőtt a fenyőfélék kutatásában, meghonosításában elért eredményei a legszámottevőbbek. Az Erdészeti Lapokban 1920-ban megjelent cikkében Gayer Gyula részletesen írt a Kámoni Arborétumról, ahol akkor már 244 féle fenyőtaxon élt, a 310 féle lombos mellett, s 1930-ban pedig a fenyők száma 260-ra emelkedett, a 600 féle lombos mellett. A fenyőfélék nemesítésével, keresztezésével is foglalkozott, s joggal nevezte őt dr. Gayer Gyula a „fenyőfélék legjobb magyar ismerőjének”.  Nevét örökíti meg az általa keresztezés útján létrehozott Saághy-luc (Picea x saághyii Gayer), mely a távol-keleti ajáni luc (Picea jezoensis) és kanadai szürke luc (Picea glauca) hibridje, s amit dr. Gayer Gyula írt le a tudomány számára.

Dr. Saághy István 1945. márciusában a háborús események hatására és romló egészségi állapota miatt otthona elhagyására kényszerült, s családját követve az ausztriai Attersee-be költözött. Ott is halt meg 1945. augusztus 1-én, s ott is lett eltemetve. Három felnőtt gyermeke az Egyesült Államokba költözött, róluk nincs információnk. Saághy István tehát „Távoli sírban alussza örök álmát, de emlékét őrzik itthon kedves fái és őrizni fogják még messzi évszázadokig.”

A cikkanyag teljes terjdelemében az Erdészeti Lapok következő lapszámaiban jelenik meg.

 

150 éve született dr. Saághy István
Forrás: Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Szerző: Varga László
Hírszerkesztő: Nagy László
<< vissza
Országos Erdészbált rendezett az Egyesület Siófokon

Országos Erdészbált rendezett az Egyesület Siófokon | 2019-02-13

Ünnep és összetartozás 2019-ben is


Elhunyt Diósi Gyula

Elhunyt Diósi Gyula | 2019-02-07

Gyászhír


Elhunyt Szimeth Tihamér

Elhunyt Szimeth Tihamér | 2019-02-05

GyászhírKépzéssel segíti az erdei munkásokat a Pilisi Parkerdő

Képzéssel segíti az erdei munkásokat a Pilisi Parkerdő | 2019-02-15

Szaktudáson alapuló kiszámítható életpálya és magas színvonalú szakmunka a cél


Elérhetőek a FEHOVA-n rendezett vadgazdálkodási konferencia előadásai

Elérhetőek a FEHOVA-n rendezett vadgazdálkodási konferencia előadásai | 2019-02-14

A Vadgazdálkodási Alaptól az erdei vadkárfelmérési útmutatóig
Imperial22 futárszolgálat