"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

Elnök: Szabó Péter

E-mail: elnok.erdeiiskola[kukac]gmail[pont]com

Titkár: Makra Zsuzsanna

E-mail: makrazs[kukac]kefag[pont]hu

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA SZAKOSZTÁLYA
TÖRTÉNETE
1996-2010
Ormos Balázs

1. Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály alapítása

Az alapítás célja

Történelmünk során az ember számára a természeti környezet, ezen belül az erdő jelentősége folyamatosan változott. Az erdő javait ősidők óta hasznosítja az ember. Az erdő ma is meghatározó szerepet játszik az emberi lét fenntartásában, a megújítható, környezetbarát faanyag és termékek (oxigén, gomba, gyógynövény, karácsonyfa, stb.) nyújtása mellett egyre fontosabbá válik a védelmi (széndioxid megkötése, levegő, víz, zaj, szél, por, stb.) és az emberi egészségmegőrző szolgáltatása (turizmus, téli és nyári sportok, stb).
Az emberiség fejlődésének záloga, a természettel való harmónia megteremtése, melyhez az erdészeti erdei iskola szakosztály programjának megvalósításával járul hozzá. A program eredményessége érdekében célt, módszert, eszközrendszert alakított ki, melyek szerint végzi a gyakorlati megvalósítást.

Az alapítás okai

Napjainkban az ember már csak a környezete megváltoztatása, károsítása rovására tudja életminőségét tovább javítani. A fenntarthatóság elvének általános érvényre juttatásával lehet a helyzeten alapvetően változtatni, mely „..a fejlődés olyan formája, amely a jelen szükségleteinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A gyakorlatban ez akkor valósítható meg, ha a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekeket harmonizáljuk.” (ENSZ „Közös jövőnk” jelentés, 1987.)

A fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme a felelősség, amit a magyar erdészek éreznek az ifjúság környezeti neveléséért. Ezért az Országos Erdészeti Egyesületben, az e témában tevékenykedő szakemberek 1996-ban létrehozták az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztályt.

Az alapítás körülményei

Mit kapnak a gyerekek az erdészektől?

Fontos, hogy a gyerekekben egy komplex világkép alakuljon ki. Ismerjék a természet sokszínűségét, átérezzék a természetes ökológiai rendszerek összefüggéseit, bonyolultságát.
Tudatosuljon bennük, hogy az ember nem függetlenítheti magát környezetétől, nem mindenható, része a természetnek. Lássák az ember által létrehozott technikai környezet az emberi gazdálkodás hatásait. Kialakuljon bennünk az emberi felelősségérzet. Lássák, hogy létezik olyan gazdálkodási mód a természeti erőforrásokkal, ami nem zsákmányolja ki, és nem teszi tönkre a természetet. Nos erre kiváló hely az erdő! Itt megtapasztalható egy csodálatos, összetett életközösség, melynek része maga az ember is, hiszen gazdálkodik az erdővel. A terepgyakorlatok során alapvető követelmény, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a gyerekek és a természet között. Az erdőben ez kiválóan megvalósulhat, hiszen benne mozogva folyamatosan a tér minden irányából ingerek érik a gyerekeket (látás, hallás, szaglás, tapintás). Minden egyes belégzésnél egyfajta kontaktusba kerülünk az erdővel. Az erdő a maga változatosságával kimeríthetetlen tárháza a környezeti nevelési módszerek alkalmazásának, az élményszerzésnek.
A gyakorlat azt igazolja, hogy az erdész egy hiteles közvetítő lehet a gyerekek felé, természetesen szoros együttműködésben a pedagógusokkal és minden olyan szervezettel, személlyel, akik tenni akarnak az ügyért.
Nagyon szeretnénk, ha Magyarországon mihamarabb megvalósulna, hogy minden gyerek megfelelő keretek között, rendszeresen kijutna az erdőbe és ott a testi, lelki felüdülés mellett környezettudatos szemléletet is kapna.
Ez közös jövőnk garanciája!

Az alapítás időpontja


NEFAG Rt. Erdei Művelődés Háza, Szolnok, 1996. október 2.

Ormos Balás TAEG Rt. igazgató, a Szakosztály megválasztott elnöke, Dósa Gyula NEFAG Rt. Erdei Művelődés Ház vezetője megválasztott szakosztály titkár.

2. Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály eddigi tisztségviselői

1996- Elnök: Ormos Balázs; Titkár: Dósa Gyula

2002- Elnök: Ormos Balázs; Titkár: Szabó Lajos

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagsága
Alapító tagok: Vass Sándor, Cserép János, Kocsis Mihály, Erdős Lajos, Várkonyi Vilmos, Gerely Ferenc, Szabó Lajos, Grédics Szilárd, Steiner Józsefné, Horváth József, Szerémy Péter, Varga Tamás, Szabó Miklós, Rusz Béla, Túri László, Bejczy Péter, Kulcsár Zsolt, Mőcsényi Miklós, Baranyi Katalin, Szentendrey Géza, Simon László, Hederics Márton, Dósa Gyula, Dégi Zoltán, Ormos Balázs
         
Ma a szakosztályban 64 tag dolgozik.

Kitüntetettek az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály köréből

Elismerő Oklevél kitüntetettjei:
1996. Szeged Ormos Balázs
1998. Nagykanizsa Dósa Gyula
2000  Székesfehérvár Várkonyi Vilmos
2002 Baja Bejczy Péter
2003 Gyöngyös Ruepp-Vargay Mária
2004 Kapuvár Adorján Rita
2005 Szombathely Dr. Csapóné Tábori Hajnalka
2006 Pápa Antal József
2007 Kecskemét Vajda Rudolf
2008 Debrecen Gál László

3. Nevezetes, kiemelt rendezvények, események az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály életében

ERDŐK HETE


Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya 1996. évi szolnoki alakuló ülésén már felvetődött, hogy az átfogó erdészeti közönségkapcsolat megalapozására országos rendezvénysorozatot célszerű indítani. Itt született az elhatározás, hogy az Állami Erdőgazdasági Részvénytársaságok bevonásával ERDŐK HETE rendezvénysorozatot indítsunk, melynek szakmai szervezője az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály, a kivitelezés pedig az erdőgazdaságoknál dolgozó szakosztály tagok segítségével történik. Az ÁPV Rt. is támogatta az ötletet, így már 1997-ben ERDŐK HETE rendezvényre került sor, mely azóta is minden évben megszervezésre kerül, különböző módon. Általában központi megnyitót szervezünk, az ország valamelyik térségében és a programok szervezését a szakosztálytagok végzik az egész ország területén.
 I. ERDŐK HETE 1997-ben a „Tegyünk együtt többet erdeinkért!” felhívással fordult az erdőben dolgozó erdészekhez és az erdőt kedvelő támogatókhoz. A téves felfogás megváltoztatásért indított akció célja az volt, hogy nem az erdésztől kell félteni az erdőt, az erdész az erdő gondozója. Azt az erdőt védi, mely az ember létfeltételét jelenti és ráirányítja a figyelmet arra, hogy az emberiség jövőjét meghatározza az ember és a természet harmóniája, mely megvalósítására törekedni kell. Erre a feladatra az erdész sokirányú képzettsége miatt alkalmas.
II. ERDŐK HETE 1998-ban, „Erdészet és társadalom” témakörben került megszervezésre a programsorozat.
A III. ERDŐK HETE és az erdészek közönségkapcsolati törekvéseit ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia azzal, hogy 1999. szeptember 27.-én budapesti székházában tarthattuk az országos megnyitó rendezvényt, „Az erdő és az ember” címmel. A rendezvény Solymos Rezső akadémikus segítségével került megszervezésre, az ünnepi beszédet Glatz Ferenc akadémikus, az Akadémia elnöke tartotta.
A IV. MILLENNIUMI ERDŐK HETE 2000.-ben került megszervezésre, mely sajtótájékoztatóját a Mezőgazdasági Múzeum Erdészeti Kiállítási helységében a Vajdahunyad Várban tartottuk 2000. október 24.-én. A sajtótájékoztatót vezette Barátossy Gábor az FVM Erdészeti Hivatal elnöke, részt vettek, Gémesi József az ÁPV Rt. ügyvezető igazgató-helyettese és Káldy József az OEE elnöke.
2001-ben Budapesten az Erdészeti Információs Központban sajtótájékoztató keretében ismertettük az V. ERDŐK HETE rendezvénysorozat programját, melynek az „Erdei szemetelés felszámolása” állt a középpontjában.
Felsőtárkányban 2002. október 3-4.-én kerül megrendezésre az VI. ERDŐK HETE megnyitójaként az „Erdészeti Erdei Iskolák az erdőgazdálkodás-természetvédelem-társadalom szolgálatában” c. konferencia, melyet az EGERERDŐ Rt. és az Országos Erdészeti Egyesület szervez, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Haraszthy László államtitkár megnyitójával. A konferencia célja, hogy az erdészet és a természetvédelem között erősítsük az együttműködést és az erdészeti erdei iskolák szerepvállalásával, a pedagógusok segítségével közvetítsük a közös célokat a társadalom felé.
A VII. ERDŐK HETE 2003. október 3.-án, a Parlament Felsőházi Termében került megnyitásra, „Erdészeti nyílt nap” keretében, melyet a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága és Erdészeti Albizottsága, az Országos Erdészeti Egyesülettel közösen szervezett. Ez alkalomból a Parlamentben került átadásra a Kárpát-medencei gyerekek között általunk meghirdetett művészeti verseny győzteseinek díjai, ahol több mint kétszáz szülő, pedagógus, gyerek vett részt, a háromszáz erdész jelenlétében.
A VIII. ERDŐK HETE 2004. szeptember 16.-án Pilis településen, az ERDŐSZÖV Magánerdészeti Rt. telephelyén, a magánerdők szerepének fontossága volt a kiemelt téma.
Az IX. ERDŐK HETE 2005. szeptember 29.-i megnyitó rendezvénye Miskolc mellett, az ÉSZAKERDŐ Zrt. szervezésében került megszervezésre. A Csanyiki – Csemete Hátizsákos Erdészeti Erdei Iskola elsőként került kialakításra egy régi erdészház felújításával a Csanyik völgyben.
A X. ERDŐK HETE 2006. szeptember 20-22.-n a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban, Az erdők házában került sor az országos megnyitóra. Program az I. Európai Erdőpedagógiai Találkozó volt.   

2007.október 1-én az Európai-regionális Biomassza Napok keretében került megszervezésre a XI. ERDŐK HETE rendezvénysorozat. A téma az erdei szemét hasznosítása. Két üzenetet is megfogalmaztak a szervezők. „Csak a lábnyomodat hagyd az erdőben és csak az emlékeidet vidd haza.” A másik „Vidd magaddal a szemetedet, energiát takarítasz meg!” A szórólapokon és matricán megjelenített üzenetek az erdészeti erdei iskolák diákjai és pedagógusai között kerültek szétosztásra. Az a távlati cél, hogy az erdőben ne legyenek szeméttárolók, ezt jeleníti meg a pirossal áthúzott erdei szemetes. Takarékoskodj az energiával, az erdei szemét összegyűjtése az erdőből energiát követel.

A XII. ERDŐK HETE rendezvénysorozat 2008 évi rendezvényei kötődtek az elsőként meghirdetett EURÓPAI ERDŐK HETE országos rendezvénysorozathoz, melyet a kormány részéről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és annak Természeti Erőforrások Főosztálya koordinált és az állami erdőgazdasági társaságok és az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya tagjai által került megszervezésre. Három kiemelt helyszínen, Budapesten a Vajdahunyad várban Sirman Ferenc szakállamtitkár, Pécsen Gráf József miniszter és Nyíregyházán Forgács Barnabás szakállamtitkár méltatta az erdészek munkáját és az eseményt. Szakosztályunk kiemelt összejövetelét a Pilisi Parkerdő Zrt. Erdei Művelődés Háza - Természet- és Erdővédelmi Tábor, a Mogyoróhegyi Erdei Iskolája fennállása 20 éves ünnepségén tartotta 2008. október 20-án.

A XIII. ERDŐK HETE rendezvénysorozat 2009. 10. 18-23. között rendezte az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály. Az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttközgyűlése elfogadta a 2009 évi programját, melyben a III. fejezetben található a világot és hazánkat is sújtó válsággal kapcsolatos javasolt tennivalók. A fejezet címe: „Az ember és az erdő harmóniája”, mely üzenet és feladat egyben és fő üzeneteiben megegyezik az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály által készített „Erdészeti erdei iskolák Magyarországon 2007” kiadvány bevezető gondolataival. Ezért választottuk a 2009 évi XIII. ERDŐK HETE alapgondolatának az ember és az erdő harmóniája üzenetet. Ezt a gondolatot erősíti és ezzel a gondolattal kapcsolódunk ezeken a napokon Argentínában Buenos Airesben tartandó XIII. Erdészeti Világkongresszushoz, melynek témakörei között szó szerint is szerepel az erdő és az ember harmóniája, de kijelenthetjük, hogy a világkongresszuson meghirdetett témakörük mindegyike közvetlenül vagy közvetve az ember és az erdő harmóniáját szolgálja. Az Erdészeti Erdei Iskolák által szervezett XIII. ERDŐK HETE programjai tehát kapcsolódnak az Országos Erdészeti Egyesület 2009 évi programjához és a XIII. Erdészeti Világkongresszus témaköreihez is, az ott megfogalmazott gondolatokat erősítve.
Az ERDŐK HETE rendezvénysorozat az egész országra kiterjed, hiszen az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagjai a helyi rendezvények szervezésével veszik ki részüket a program megvalósításából. Az ERDŐK HETE rendezvénysorozat mára elfogadottá vált az erdészeti szakmai körökben, de azon kívül is és törvény írja elő annak megtartását.
A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, 21. § (8) rendelkezik az ERDŐK HETE rendezvényről: „A Tanács javaslata alapján a miniszter minden évben közleményben határozza meg az Erdők Hetét, amelynek rendezvényei azt a célt szolgálják, hogy az ország lakossága tájékoztatást kapjon az erdők állapotáról, az erdőgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a Nemzeti Erdőprogram végrehajtásáról.”
Feladatunk a rendezvénysorozat további erősítése, színvonalának emelése, a döntéshozók támogatásának elnyerése az ORSZÁGOS ERDŐ NAPOK programfüzet kiadásával.

ERDŐPEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály működésének megalapozásában kiemelkedő szerepet vállalt Roland Migende erdőmérnök, Egyesületünk Tiszteletbeli Tagja. Számos szemináriumot szervezett hazánkban és Németországban a szakosztály tagjainak részvételével.

ERDŐPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS

A Szakosztály az Öko-Fórum Alapítvánnyal erdőpedagógiai továbbképzéseket szervezett az Oktatási Minisztérium Dr. Pálinkás József miniszter által aláírt hivatalos továbbképzés keretében. A zömmel Sopronban tartott továbbképzéseken száznál több erdész és pedagógus kapott szakszerű képzést az erdészek és Ruepp-Vargay Mária szervezésében. Ugyancsak továbbképzés keretében rendezték meg a környezeti nevelés az erdőben összejöveteleket, az Egyesület és az Öko-Fórum Alapítvány által aláírt megállapodás alapján.


RÉSZVÉTEL AZ ERDEI ISKOLA ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS MUNKÁJÁBAN

A Szakosztály képviseli az országos tanácsban az erdészek által működtetett erdészeti erdei iskolákat. A megalakítás óta folyamatos munkát végeznek és jelentős szerepük van abban, hogy az erdei iskola színtere valójában az erdőbe helyeződik át.

KIADVÁNYOK

„ERDÉSZETI ERDEI ISKOLÁK” c. könyv foglalja össze az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály megalakításának és munkájának történetét.
 A Szakosztály az erdészeti erdei iskolákat bemutató színes kiadványban tájékoztatta az igénybe vevőket a színvonalas szolgáltatásokról.


ERDÉSZETI ERDEI ISKOLÁK MINŐSÍTÉSE

Az erdészeti erdei iskolák működése olyan színvonalat ért el, hogy a saját minősítését is elindíthatta. A Szakosztály és az FVM 2009 évben elkészítette a minősítés dokumentumait. A két fél között a megállapodás is aláírásra került. Az erdészeti erdei iskolák első csoportjának minősítési eljárása elindult.


A Szakosztály töretlenül végzi munkáját.


Budapest, 2010. február 4.