"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Erdők a közjóért Szakosztály

Elnök: Dobó István

E-mail:rajumakk[kukac]gmail[pont]com

Titkár: Miklós Tamás

E-mail:miklostomi[kukac]gmail[pont]com

A szakosztály közvetlen elődje az 1949-ben megalakult Fásítási Szakosztály volt. Az egyre jobban előtérbe kerülő üdülési-közjóléti funkciók miatt a szakosztály ezirányú feladatai megnövekedtek és emiatt elnevezése 1967 novemberében Körmenden „Az erdők közjóléti szerepével és fásítással foglalkozó Szakosztály” névre változott. Ezen szakmai műhely tömörítette azon szakembereket, akik a fásítás és az erdei közjólét témakörében már korábban is jelentős tevékenységet fejtettek ki és felelősséget éreztek az erdő és társadalom jó kapcsolatának mind szélesebb körű kialakításáért. A társaság tagjai vegyesen kerültek ki az irányításban és végrehajtásban dolgozó kollégák közül.

Később, 1972. február 15-én Budapesten alakult ki a Közjóléti Szakosztály saját munkaterve és végleges neve ”ERDŐK A KÖZJÓÉRT SZAKOSZTÁLY” lett.

Az alapító tagok közül néhány meghatározó személyiség a teljesség igénye nélkül: Mészöly Győző (első és egyben örökös, tiszteletbeli elnök), dr, Ghimessy László, Baranyi Katalin, Botos Géza, Cebe Zoltán, Doklea István, Gáspár Hantos Géza, Gőbölös Antal, Halász Tibor, Héder Sándor, Hibbey Albert, Kiss Frigyes, Madas András, Madas László, Mészáros József, Nagy Antal, Nagy Antalné, Oláh Tibor, Polner Antal, Rumszauer János, Solymosi József, Szaszik Mária, Szemerédy Miklós, Tóth Imre, Varga Gábor, Zilahy Aladár. Természetesen rajtuk kívül még számos aktív tagja volt a szakosztálynak, akik áldozatos munkájukkal segítették a közös cél elérését.

A taglétszám fokozatosan bővült. Sorra csatlakoztak az erdőgazdaságoknál, erdőfelügyelőségeknél, és egyéb ágazatokban dolgozó erdész kollégák, akik nagyban segítették a szakosztály munkáját.

Az évek során egyre növekedett az erdő immateriális szolgáltatásainak fontossága, az erdő üdülésben, pihenésben, rekreációban betöltött pótolhatatlan szerepe. A lakosság részéről is fokozódó igény mutatkozott az erdei kikapcsolódás, a szabadidő erdőben történő kulturált eltöltése iránt. Ezt az igényt ismerték fel a szakosztály országszerte dolgozó tagjai is, és munkájukkal ki-ki a maga területén aktív részt vállalt az erdők közjóléti célú fejlesztésének folyamatában és annak megismertetésében. A szakosztály a kezdetektől feladatának tartotta a helyi közjóléti fejlesztések nyomon követését, az eredmények közzétételét, amelynek érdekében a tagság folyamatosan szakmai tanulmányutakat szervezett az ország számos pontjára. Ennek kapcsán több ízben készült el az ország közjóléti berendezéseinek felmérése, katasztere is. A tapasztalatszerzés mellett a tagok nagy hangsúlyt fektettek a tapasztalatok átadására, ötletek megosztására is, amellyel jelentősen segítették, előmozdították a közjóléti fejlesztésekkel kevéssé előrehaladott régiókban a kollégák ezirányú tevékenységét.

A tagok közül sokan írták le a különböző szakterületen szerzett, az erdei közjóléttel kapcsolatos tapasztalataikat, ismereteiket, amelyek nyomán számos munkaanyag, cikk, tanulmány, kiadvány, könyv látott napvilágot.

Munkabizottságok egy-egy speciális téma elemzése, megvitatása céljából, valamint az erdészeti hivatalos szervek számára közjóléti témájú munkaanyagok, szakvélemények, adatok szolgáltatása: 

1974 Parkerdei berendezések – pályázat kiírása, értékelése

1976 Munkabizottság az erdőgazdálkodás népgazdasági jelentőségének propagálására (Témafelelős: Mészáros József)

1978 Erdészeti melioráció (Témafelelős: Rumszauer János)

Az erdőgazdálkodás üzemtervi keretei az elsődlegesen szociális-üdülési és a természetvédelmi célú erdőkben. (Témafelelős: Köllő Ferenc)

Javaslatok kidolgozása a kisvízfolyások és utak fásításainak fenntartására, védelmére.

(Témafelelős: Cebe Zoltán)

Erdészeti regionális tervezés metodikájának kidolgozása (Témafelelős: Halász Tibor)

1980 A Balaton vízminőségvédelméhez kapcsolódó erdészeti feladatok (Témafelelős: S. Nagy László)

Erdei vizek rendezése (Témafelelős: Hibbey Albert)

1982 Belterületi erdők és fásítások (Témafelelős: Dr. Héder Sándor)

Társadalmi akciók szervezése (Témafelelős: Gerely Ferenc)

Üdülőerdők kezelése (Témafelelős: Kiss Frigyes)

1983 Erdészeti regionális tervezés (Témafelelős: Halász Tibor)

1984 Ipari védőfásítások lehetőségeinek feltárása Témafelelős: Dr. Nagy Antalné)

1985 Erdei idegenforgalom (Témafelelős: Dobó István)

1989 A környezet nevelés lehetőségei az óvodában (Témafelelős: Dobó István, Szentendrei Géza)

1995-2002 Közjóléti berendezések országos felmérése (Témafelelős: Solymosi József)

1998 Erdőérték számítás az immateriális javak szempontjából (Témafelelős: Halász Tibor, Dr. Madas Katalin)

A Szakosztály tagjai által készített szakkönyvek, szakanyagok:

1969 Zöldövezeti erdők, tájfásítás (Szerzők: Mészöly Győző, Héder Sándor)

1980 „Erdészeti melioráció” szakanyag (Szerk.: Rumszauer János)

1981 „Tájvédelem” szakanyag (Szerk.: S. Nagy László)

Parkerdők Magyarországon (Szerk.: Mészöly Győző)

1984 Tájpotenciál (Szerző: Dr. Ghimessy László)

2002 Debreceni Erdőspuszták parkerdei (Szerző: Dr. Szemerédi Miklós)

         Erdészeti erdei iskolák tervezési irányelvei (Szerző: Halász Tibor)

2007 Erdők a közjóért kötet (Szerk.: Dobó István, Zétényi Zoltán), második kiadás 2009.

1971-ben megjelent az ERDŐ közjóléti különszáma, elkészült az „Erdő közjóléti szerepe” kiállítás.

Szakosztály tagok vettek részt a „Parkerdők Magyarországon” és a „Arborétumok országszerte” c. szakkönyvek készítésében, az Országos Erdőállomány fejlesztési Terv (1974) összeállításában. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki a balatonfüredi Zöldövezet Tervező Irodával (tervezési metodikák, mintatervek, stb.)

A Szakosztály munkájának, illetve tagjainak társadalmi és szakmai elismertségét tükröző kitüntetések:

Bedő Albert Emlékérem: 1974. Dr. Héder Sándor; 1978. Botos Géza; 1983. Tóth Imre; 1984. Mészöly Győző; 1985. Gáspár-Hantos Géza; 1992. Dr. Szemerédy Miklós; 1994. Steiner József; 1995. Barátossy Gábor; 1996: Dr. Gőbölös Antal; 2000: Dr. Szikra Dezső; 2001. Cebe Zoltán, Oláh Tibor; 2003: Bús Mária; 2011: Bogdán József; 2016: Kissné Szabó Gabriella;

Kaán Károly Emlékérem: 1991. Zilahy Aladár; 1993. Hibbey Albert; 1996. Kertész József; 1998. Dr. S. Nagy László; 2000. Baranyi Katalin kertészm.; 2007. Halász Tibor; 2010: Ősz Gusztáv; 2012. Steiner Józsefné;

A Szakosztály tisztségviselői:

            Elnök:             Mészöly Győző                       1967-1985 (örökös tiszteletbeli elnök)

                                   Szenthe Ádám                        1985-1989

                                   Steiner József                         1989-1992

                                   Dobó István                           1992-

 

            Titkár:             Szenthe Ádám                        1972-1985

                                   Barátossy Gábor                    1985-1992

                                   Baranyi Katalin                      1992-2008

                                   Horváthné Sándor Erzsébet  2008-2014

                                   Miklós Tamás István              2014-

A szakosztály mindig is fontosnak tartotta a határon túli erdész kollégákkal való kapcsolattartást, a kölcsönös tapasztalatcserét. Ennek érdekében évente rendszeresen szervezett és szervez a mai napig is külföldi utakat Kárpát-medence szerte, elsősorban Erdély, de a Felvidék, Kárpátalja és Délvidék területére is. Ezeken az utakon az adott térség természeti értékeinek felkeresése mellett állandó program a helyi erdészet munkájának tanulmányozása, az általuk elért szakmai eredmények megismerése, különös tekintettel az álaluk végzett közjóléti tevékenységekre.

A szakosztály 2007-ben ünnepelte negyven éves jubileumát, amelynek fontos eseménye volt az Erdők a közjóért című könyv – azóta második kiadást is megért - kiadása. Ebből a könyvből az olvasó a szakosztály tagjainak tolmácsolásában összefoglaló képet kaphat az erdei közjóléti tevékenység kialakulásáról, hazai történetéről, ezen tevékenység fontosságáról, a múltban elért eredményekről és a jövőbeni feladatokról. A szakosztály gondoskodott róla, hogy hazánkban minden 500 lakost meghaladó település polgármestere kapjon a fenti kötetből, ezzel is széles körben terjesztve az erdők közjóléti szerepének fontosságát, és az erdészek közjóléti szerepvállalását. A települések mellett az erdészeti oktatási és kutatási intézmények, valamint a szaktárca is kapott egy-egy kötetet.

Jelenleg a szakosztálynak száznál is több tagja van, akik évente 5-6 rendezvényen vehetnek részt. A hagyományos egynapos évnyitó és évzáró szakosztályülések mellett a többnapos tavaszi és őszi kihelyezett szakosztályülések adnak lehetőséget az együtt gondolkodásra, a tapasztalatok megosztására. Ezen rendezvények jellemzően egy-egy erdőgazdaság területére összpontosítanak és az általános szakmai érdeklődés mellett elsősorban az adott térség közjóléti fejlesztéseinek megismerése áll a középpontban. Ízelítőül álljon itt néhány fénykép:

A szakosztály a Zalaerdőnél Obornakon

Megemlékezés Mészöly Győzőről Dobogókőn

Immár 15 éves múltra tekint vissza Erdélyt járó hátizsákos tanulmányutunk, amelynek keretében a nagyváradi Daday Zsolt és neje Ildikó vezetésével a szakosztály tagjai már Erdély szinte valamennyi hegységét bejárták. Ezen utak során a túrázás mellett mindig felkeressük a helyi erdészetet is, ahol érdekes és értékes információkat kapunk az irodában dolgozó és a terepi kollégáktól egyaránt. Tanulmányutjaink közül is kiemelkedik a 2015. évi, ahol a szokásos programon kívül részt vehettünk az egykori MEVME zászló újraavatási ünnepségén Szovátán, valamint a Bekecs tetőn megrendezett nagyszabású megemlékezésen. Az ünnepség keretében a szakosztály is elhelyezte az erre a célra készült zászlószalagját. A zászlóavatás egyik fő szervezője Inokai Balázs szakosztálytagtársunk volt.

 

Az újraavatott MEVME zászló

 

Csoportkép a Mező-havas csúcsán

Napjainkban az erdők közjóléti szolgáltatásaival szemben támasztott egyre növekvő igény újabb és újabb fejlesztéseket ösztönöz és ez fordítva is igaz, hiszen az egyre bővülő közjóléti infrastruktúra és erdészeti kommunikáció egyre szélesebb tömegeket vonz az erdőbe. A jövő legfontosabb feladata ezen infrastruktúra jó állapotban való fenntartása és lehetőség szerinti bővítése.

Visegrád-Szirmabesenyő, 2022.06.06.

Dobó István                                                              Miklós Tamás

        szakosztály elnök                                                          szakosztály titkár