"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Erdőrendezési Szakosztály

 

Elnök: Nagy Frigyes Vince

E-mail: vince[pont]frigyes[pont]nagy[kukac]am[pont]gov.[pont]hu

Titkár: Lajtos János

E-mail:lajtos.janos[kukac]gemenczt[pont]hu

2019. január 22-i rendezvény előadásainak anyagai:

Váradi József: A terv és végrehajtás bejelentések 2018 évi változásai és jelenlegi megoldása az állami erdőgazdálkodók gyakorlatában.

Szabó Tibor József: EUTR gyakorlati alkalmazása, végrehajtás bejelentés a magán erdőgazdálkodók szemszögéből

Nagy-Bozsoky Péter: 2018. évi fahasználati tevékenység végrehajtásának lejelentése

Dr. Nagy Dániel: Az EUTR ellenőrzések általános tapasztalatai és az erdőtörvény vonatkozó rendelkezéseinek legutóbbi változásai.

 

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdőrendezési Szakosztályának rövid története

A szakosztályok megalakításának célját, és a szakosztályi munka jelentőségét Czillinger János, az Erdészeti Lapok korábbi főszerkesztője, a mai napig érvényes megfogalmazásban tette közzé, 1927-ben.

„Hathatósan elősegítheti egyesületi életünk elevenségét és tartalmasságát egy olyan új, állandóan és rendszeresen dolgozó szervezet létesítése, amely… egyfelől anyagi megterhelés nélkül juttatja az Egyesületet új szellemi erőkhöz, másfelől alkalmat nyújt eddig fel nem bukkant rejtett erők érvényesülésére.

Szakosztályok alakítására gondolok. Úgy vélem, minden időben vannak tagjaink között kiváló szakerők, hogy úgy mondjam specialisták, akik az erdőgazdaság szétágazó munkaterületének bizonyos részein évtizedes különleges gyakorlat útján a közre nézve is értékesen felhasználható tapasztalatokra tettek szert.”

Király Pál, „Az országos Erdészeti Egyesület története, 1866-1966” c. munkájában így ír a szakosztályi munkáról, a szervezeti forma jelentőségéről: „Ezek szűkebb körű, de aktívabb szervezetek, mint a helyi csoportok. Magukban foglalják valamely kérdés szakértőit, akik a termelés, kutatás, oktatás, stb. különböző területein dolgoznak és így a szóban forgó problémákat különböző oldalukról ismerik. Munkájuk sok szempontból figyelemre méltó. Az Egyesületben hivatali kötöttségre való tekintet nélkül mondják el véleményüket. A munkájuk alapján készült zárójelentések, tanulmányok sok esetben konkrét hasznot jelentenek a gazdasági élet számára, eredményeiket a termelő apparátus hasznosítja. Jelentőségük azonban túlmegy ezen. A szakmai vitákon, ankétokon, szakosztályokban részt vevő egyesületi tagok ilyen módon részt vesznek az állami intézkedések meghozatalában, szélesedik szakmai, gazdasági, politikai látókörük.”

A ma élő szakosztályok, a II. világháború után, 1949-től kezdődően alakultak meg. 1966-ban, az egyesületünk száz éves fennállásának évében, 11 szakosztály működött.

  1. Az Erdőrendezési Szakosztály alapítása.

Az OEE Elnöksége, az 1961. évi munkaterv tárgyalása során úgy döntött, hogy a MTESZ többi tagegyesületeihez hasonlóan szakosztályok helyett szakbizottságok működjenek. A tagság hagyománytiszteletének köszönhetően, mégis, a határozatot követő öt évben, öt szakosztály alakult, elsőként az Erdőrendezési Szakosztály.

Az Erdőrendezési Szakosztály, az 1. sz. Erdőrendezőség dolgozóinak javaslatára 1961-ben alakult meg, azzal a szakmai elhatározással, hogy „munkaterve keretében a fotogrammetria gyakorlati kérdéseivel, továbbá a termőhelyfeltárással kíván foglalkozni.”

Végigkísérve az erdőrendezési szakosztály 49 éves történetét, jól látszik, hogy az eredeti célkitűzés jelentősen kibővült. Mondhatni felölelte az erdőrendezés teljes feladatkörét, melyet legtömörebben, Fekete Zoltán megfogalmazásában, az alábbiak szerint kívánom közreadni:

„Az erdőrendezés feladata; úgy szabályozni az erdő üzemét, hogy tartamosan szolgáltassa azt a legkedvezőbb jövedelmet, amely a fennforgó körülmények közt elérhető.”

A rövid és mégis mindent magába foglaló meghatározás kulcs-kifejezései, amelyek egyben erdészetpolitikai kategóriák is: „szabályozni az erdő üzemét”, „tartamosan szolgáltassa”, „a legkedvezőbb jövedelmet”, és a „fennforgó körülmények közt”. Tapasztalni fogjuk, a Szakosztály munkájának ismertetése során, hogyan motiválták az erdőrendezés feladatát jelentő alapfogalmak – és ezek közül különösen a körülmények – a szakosztály tevékenységét, esetenként hangos megjelenését, vagy visszahúzódó állapotát, az erdészet palettáján.

Az Erdőrendezési Szakosztály története egybeforrt az erdőrendezés korszakos történetével, és megítélésünk szerint megfelelt azoknak az elvárásoknak, amelyeket a bevezetőben vázoltunk.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdőrendezési Szakosztályának részletes története ide kattintva letölthető!