"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Erdővédelmi Szakosztály

Elnök: Dr. Csóka György

E-mail:csokagy[kukac]uni-sopron[pont]hu

Titkár: Dr. Andrési Dániel

E-mail:andresi.daniel[kukac]gmail[pont]com

Az Erdővédelmi Szakosztály története


Az 1970-es évektől az erdőgazdálkodásban is egyre nagyobb szerepet kapott a kémiai növényvédelem. Elsősorban a csemetekertek, erdősítések gyomirtásában, valamint néhány kiemelten veszélyes kórokozó (csíracsemete pusztulást okozó gombák, erdeifenyő tűkarc gomba, gyökérrontó tapló, tölgy lisztharmat) és kártevő (cserebogár, gyapjaslepke, araszolók) esetében alkalmaztak mind gyakrabban vegyszeres növényvédelmi technológiákat. Ugyanakkor a speciálisan képzett, gyakorlati erdővédelemmel foglakozó szakemberek száma kevés volt, általában önszorgalomból, autodidakta módon, egyéni érdeklődésből adódóan képezték magukat az erdész kollégák. Mindenki mindennel kísérletezett, de eredményeik és persze kudarcaik nem, vagy csak igen szűk körben váltak ismertté.
Az erdészeti gyakorlat részéről egyre határozottabb igény merült fel a speciális erdővédelmi szakemberek képzésére. Ezt az igényt ismerte fel Dr. Igmándy Zoltán a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelmi Tanszékének egykori vezetője. Az ő kezdeményezésére és vezetésével 1974-ben, Sopronban megindult az Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnök képzés. Az első évfolyam 1976-ban végzett 25 fővel, akik közül néhányan ma is jól ismert szakemberek: Dr. Varga Szabolcs, Schmotzer András, Zsibók András, Pálhalmi János. Ezzel szinte egy időben a soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában 1978-tól megkezdődött az erdővédelmi szaktechnikus képzés is.  
Az első, legendásan jó hangulatú szakmérnök kurzus egyik előadásán dr. Szappanos István - aki a Növényvédelmi szakigazgatást oktatta - vetette fel az OEE keretein belül egy Erdővédelmi Szakosztály megalakulásának ötletét. A felvetett gondolat nagy tetszést aratott és a leglelkesebb hallgatók - Schmotzer András, Szabó Sándor és Varga Szabolcs – irányításával és szervezőmunkájának köszönhetően, 1977-ben megalakult az Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztálya. Az első elnök dr. Szappanos István, titkár Schmotzer András, szervező titkár pedig Szabó Sándor lett. A következő években az elnöki és titkári posztok betöltése esetén sok esetben szavazott több ciklusban is bizalmat a tagság a korábbi elnöknek illetve titkárnak.

  Év              Elnök                          Titkár
1977    Dr. Szappanos István    Schmotzer András
1980    Schmotzer András         Varga Szabolcs
1985    Schmotzer András         Varga Szabolcs
1990    Dr. Varga Szabolcs        Dr. Tóth József
1994    Dr. Varga Szabolcs        Dr. Tóth József
1998    Dr. Lengyel László        Kató Sándor
2002    Kató Sándor                 Dr. Koltay András
2006    Kató Sándor                 Dr. Koltay András
2010    Dr. Csóka György         Dr. Koltay András
    
A Szakosztály tagjai korábban elsősorban az erdészeti növényvédelmi szakmérnökökből, szaktechnikusokból kerültek ki. Ez a tendencia napjainkban kezd megváltozni, mivel egyre több a nem szakirányú végzettségű, de az erdők védelmét szívén viselő tag a szakosztályban. Jelenleg mindenki tag lehet, aki írásban kéri felvételét a Szakosztályba, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket és elhivatottságot érez a tágabb értelmezésű erdővédelemmel kapcsolatosan. A kezdeti időszakban 40-50 tagja volt a szakosztálynak, de ez a létszám gyors ütemben gyarapodott. Az elmúlt évtizedekben a taglétszám 70 és 120 fő között ingadozott. Jelenleg az aktív tagok száma 78, a regisztrált és hivatalos névsor szerint a taglétszám száma 110 fő, amelyből szerencsére a fiatalok száma is jelentős.
A Szakosztály megalakulásának és működésének deklarált célja volt az erdészeti növényvédelemmel, erdővédelemmel foglalkozó szakemberek - erdőmérnökök, erdésztechnikusok – számára közös platform megteremtése. Ezen belül lehetőséget teremteni az egyes károk, károsítók alaposabb megismerésére, az adottságokban jelentősen különböző tájegységek erdővédelmi problémáinak tanulmányozására, a gyakorlatban már alkalmazott védekezések, kísérletek eredményeinek közzétételére. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kapott az új kutatási eredmények folyamatos nyomon követése, a szakemberek rendszeres továbbképzése. A továbbképzés egyik, jelenleg is működő, hivatalos formája az Erdészeti és Faipari Egyetem által 1987-ben kezdeményezett és elfogadott, ma a NYME-EMK Erdőművelési és Erdővédelmi Intézete által szervezett, ötévenkénti továbbképzés. Ennek keretében a már korábban diplomát szerzett szakmérnökök felfrissíthetik tudásukat. A szélesebb növényvédelmi szakterületet felölelő előadások keretében szervezett formában ismerkedhetnek a legújabb technológiákkal, növényvédő szerekkel és természetesen az e körben elengedhetetlenül szükséges és folyamatosan változó, a növényvédelmi munkákat meghatározó jogszabályokkal.
Az Erdővédelmi Szakosztály rendszeresen szervez olyan rendezvényeket, ahol tagjaik megismerhetik egymás gyakorlati tapasztalatait. Ezen a rendezvények helyszíne folyamatosan változik, többnyire az éppen aktuális erdővédelmi problémák megjelenése helyszínén tartják, ahol bemutatásra kerülnek az adott kórokozók, károsítók ellen alkalmazott új megoldások, technológiák. A tapasztalatcsere természetesen nem csak az eredményekre, hanem a kudarcokra is vonatkozik, hiszen ezek tanulságai ugyanolyan fontosak lehetnek, mint a sikeres tapasztalatok bemutatása. E rendezvények apropója számos esetben az új növényvédőszerek erdészeti alkalmazásának ismertetése, valamint a potenciálisan alkalmazható, ám még nem engedélyezett szerekkel végzett kísérletek bemutatása.
A Szakosztály folyamatos szerepet vállal az új erdészeti alkalmazásba vonható technológiák és vegyszerek engedélyeztetésében, elterjesztésében.
Éves programjainkban minden alkalommal szerepel a rövidebb egynapos szakmai rendezvények mellett, több napos tanulmányút is. Ez többnyire hazai erdőgazdaságok területén zajlik, de gyakran szerveződik a környező országokba, ahol a külföldi kollégák mutatják be erdővédelemmel kapcsolatos tapasztalataikat. Természetesen ezek a tanulmányutak nem csak a szakmai ismereteket gyarapítják, hanem minden esetben a kulturális programok keretében az ismeretek szélesebb körét ölelik fel. Mindezek mellett vagy talán előtt, rendkívül fontos e rendezvények szerepe a barátság ápolásában és a kiváló hangulat megteremtésében.
Szakosztályunk rendezvényeit esetenként más szakosztályokkal közösen szervezzük. Elsősorban az Erdőművelési Szakosztállyal ápolunk jó kapcsolatokat, hiszen az erdőművelés és erdővédelem területe sok esetben szorosan összefonódik.
A Szakosztály mindig fontos feladatának tekintette szélesebb szakmai körökkel megismertetni az erdővédelemmel kapcsolatos eredményeket és problémákat. Szakmailag magasan képzett tagjai révén igyekszik részt vállalni a szakmát érintő kérdések előkészítésében, valamint a gyakorlatban és tudományos ismeretek révén szerzett tapasztalatai alapján felelősen kialakított véleményével segíteni a döntéshozókat, az erdők egészségi állapotával és védelmével kapcsolatos döntések kialakításakor. A Szakosztály megalakulása óta eltelt időszakban számos rendezvény szolgálta ezeket a célokat, amelyek közül csak a legfontosabbakat emeljük ki.

1984. Kibővített vezetőségi ülés a MÉM 187/a Tanácstermében melynek célja a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala által tervezett „Erdővédelmi helyzetfelmérés és a következő időszak irányelveinek, teendőinek meghatározása” c. anyaghoz társadalmi segítségnyújtás, melyet a II. Erdővédelmi Konferencia megszervezésével (1984. december) kívánt a Szakosztály támogatni.

1984. Erdőművelési Szakosztály ülés az Ipolyvidéki EFAG területén. Téma: az erdő- és a vadgazdálkodás kapcsolata. Az Erdővédelmi Szakosztály tagjai a határozati javaslat összeállításához nyújtottak segítséget.

1985. Az Erdőművelési és Erdővédelmi Szakosztályok közös vezetőségi ülése. Téma a vadászati törvény és miniszteri rendelet tervezettel kapcsolatos módosító javaslat megfogalmazása, melyet a két szakosztály elnöke 1985. 09. 25-én közösen juttatott el az OEE elnökségéhez.

1987. Kerekasztal megbeszélés a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal erdővédelmi előterjesztéséről. Az erdővédelemben alkalmazott új növényvédő szerek ismertetése.
Szakosztály állásfoglalás készült a Növényvédelmi Kódex megújítás tárgyában a MÉM-nek (Készítette: Varga Szabolcs szakosztály titkár)
10 év a magyar erdővédelemben – konferencia.

1995. Erdészeti Növényvédelmi Fórum a Balatonfelvidéki EFAG Rt-nél, Huszárokelőpusztán

2001. „Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón” – Pagony Hubert és Szontagh Pál 75. születésnapja alkalmából – Jubileumi ülés az ERTI központjában.

2004. Gyapjaslepke rendezvény a Magyar Tudományos Akadémián – a károsító országos gradációjának várható hatásai, a legfontosabb hatósági, szakmai intézkedések szükségessége és összehangolása valamennyi a témában érintett részvételével.

2005. Gyapjaslepke nemzetközi konferencia Huszárokelőpusztán – a növényvédő szereket forgalmazó cégek, a hazai és a környező országok gyakorlati szakemberei, kutatói, valamint a különféle hatóságok képviselői részvételével információ csere a védekezésekről és ezek eredményeiről.

2007. Az OEE Erdőművelési és Erdővédelmi Szakosztályai által közösen rendezett „Erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás kapcsolata az elkövetkezendő tízéves vadgazdálkodási üzemtervi ciklusban” című fórum alapján állásfoglalás készült, amelyet eljuttattunk az illetékes vezetőknek, döntéshozóknak valamint az Erdészeti Lapok hasábjain a szélesebb szakmai nyilvánosságnak.

2009 „Új kihívások az erdővédelemben” címmel tudományos konferencia zajlott Sárváron a Szombathelyi Erdőgazdaság támogatásával, amelynek elsődleges célja volt a gyakorlati szakemberek tájékoztatása a legújabb károsítók, kórokozók hazai megjelenéséről és a klímaváltozás kapcsán várható változásokról, várható problémákról.

Az Erdővédelmi Szakosztály munkájának, illetve tagjainak társadalmi elismertségét számos szakmai kitüntetés fémjelzi.

Bedő Albert Emlékérem
1983    Dr.Igmándy Zoltán
1989    Schmotzer András
2004    Dr. Tóth József
2008    Dr. Csóka György
    
Kaán Károly Emlékérem
2000    Pollner Frigyesné
2004    Kató Sándor
2006    Dr.Varga Szabolcs
2008    Miszlang Lajos
    
Elismerő oklevél
1982    Pálhalmi János
1997    Oláh Tibor
1998    Kató Sándor
2000    Miszlang Lajos
2001    Kiss Balázs
    Máté Zoltán
2003    Bagaméry Gáspár
    Sashalmi Miklós
    Tóth János
2004    Dr.Lengyel László
2005    Rosenberger Ferenc
2006    Németh János
2008    Bagaméry Gáspár
    Bagdi Károly
    Zsibók András
2009    Domokos Gergely
    Varga Péter


Mátrafüred, 2010. április 15.

                        Dr. Koltay András
                    Erdővédelmi Szakosztály titkár