"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Informatikai Szakosztály

OEE Informatikai Szakosztály

Elnök:Kovács János 

E-mail: kovacsj[kukac]kefag[pont]hu

Titkár: Kalla Csaba

E-mail: kalla.csaba[kukac]mecsekerdo[pont]hu

A szakosztály olyan szakmai ügyekkel foglalkozik, amelyek az erdő-, fa- és vadgazdálkodás, környezet és természetvédelem azaz természeti erőforrások kezelése, ezek irányítása, felügyelete és oktatása kapcsán felmerülő informatikai igényeket feltárja, megvizsgálja a jelen állapotot állandóan figyeli a fejlődést és harmonizálja a hagyományos gondolkodás és a túlságosan technokrata gondolkodás módot. Feltárja, nyilvántartja és hozzáférhetővé teszi az erdész informatikus szakembereket. Nemzetközi kapcsolatot teremt elsősorban Kárpát medence térségben, de világméretben is az erdész informatikusokkal. Kölcsönösségi alapon tájékoztatják egymást az elért eredményekről kétféle jogosultsági keretek között; egyedi és általános ismereteket szabadon, vállalati és intézmény titkot képezhető körben az adott vállalat illetve intézmény vezető írásbeli engedélyével. Ennek keretében foglalkozik esetenként javaslatot tesz ágazatvezetés, tulajdonosi kör, kormányzati szervek, országgyűlés felé az előbbiekben felsorolt tárgykörben, ha az a szakmai és informatikai fejlődést segíti. Különös gondot fordít a magán erdőgazdálkodás informatikai támogatására.

• informatika fogalma (az adat nem informatika és az informatika nem feltétlen számítástechnika)

• informatika története, informatikai tudásbázis feltérképezése

• informatikával foglalkozott szervezetek

• manuális munkák automatizálása

• számítástechnika fejlődése

• informatika újra éledése

• informatika, mint az ügyvitel eszköze

• informatika, mint a vezetői információ alapja

• a különböző informatikai rendszerek közötti átjárhatóság (kódok, EDI, XML módszerek)

• informatika az irodában és a terepen

• térinformatika és gazdasági informatika kapcsolódási pontjai valamint a térinformatika mint potenciális gazdaságossági és hatékonysági tényező

• informatika az EU és a globalizáció problematikája

• Internet, a WEB világ (e-kereskedelem, e-learning, stb.)

• Informatika a terepi munkától a műholdas felvételig.

• Informatikai rendszerek megismerése, kiválasztása, bevezetése, oktatása, alkalmazása és integrálása a napi munkafolyamatokba

• Információvédelmi irányítási rendszerek

• Stb.

A szakosztály munkájában részt vehet minden OEE tag, aki az informatikával kapcsolatban információval rendelkezik, azt meg kívánja osztani vagy információt igényel.

Az OEE alapító okiratban szereplő tevékenységek közül az alábbiak folytatása:

1. és 2.-es pontokban a Természetvédelem és környezetvédelemmel kapcsolatos információk felkutatása, rendszerzése és tájékoztatása, amelyek segíthetik a döntés előkészítést.


3. Tudományos tevékenység támogatásában az országosan meglévő és elvárható ismeretekről való tájékoztatás, az Informatikai támogatás


4.) Kutatási örökség megóvásában az informatikai lehetőségek feltárása javaslat azok módszertani alkalmazására


5.) Legtöbbet a nevelés az oktatás, képességfejlesztés és ismeret terjesztés területén lehet végezni.


6.) EU integrációja terén az erdésztársadalom fokozatos felkésztése az informatika olyan szintű ismeretére, amely nem a technokrata gondolatot, hanem a valódi információ fontosságát tekinti elsődlegesnek.