"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Örökerdő Szakosztály

Elnök: Dr. Csépányi Péter

E-mail: csepanyi.peter@pprt.hu, peter.csepanyi@gmail.com

Titkár: Csór Attila

E-mail: Csor.Attila[kukac]pprt[pont]hu

Vezetőségi tagok:

Dr. Varga Tamás (Dél-Dunántúl)

E-mail: varga.tamas@mecsekerdo.hu

Dr. Patocskai Zoltán (Nyugat-Dunántúl)

E-mail: patocskai@bakonyerdo.hu

Jelmondataink:

„Az erdő egy egységes lény, végtelenül sok élő szervezettel, melyek mind együttműködnek és egymással kölcsönös összefüggésben állnak. Ez a lény magában foglal mindent, ami a térben legmagasabb koronák csúcsa, a talajban a legtávolabbi gyökérelágazások között él és mozog és ehhez a szervezethez tartozik. Ez az „erdőlény” örökké tart. Él, működik és változik.” (Alfred Möller, 1922)

„Minden erdőállomány a maga nemében egyedülálló és megismételhetetlen, ezért minden merev sablon és dogma ellentmond az erdőművelés belső lényegének.” (Leibundgut, 1946)

Letölthető anyagok:

1. Útmutató az örökerdő-gazdálkodáshoz, az örökerdő kezelési tervek készítéséhez

2. Excel file-ok az útmutatóban bemutatott ellenőrzési eljárások feldolgozásához:

           2.1. Még egyszintes, homogén, utánpótlásban szegény örökerdő üzemmódú állományokban (útmutató 6.1. pont)

           2.2. Kevésbé homogén, utánpótlásban gazdagabb állományokban (útmutató 6.2. pont)

           2.3. Többszintes, utánpótlásban gazdag, vegyeskorú állományokban (útmutató 6.3 pont)

           2.4. Ha van utánpótlás állomány, ennek felvétele (útmutató 6.4) mindhárom főállományra kidolgozott ellenőrzési módszer (6.1, 6.2, 6.3) esetében azonos így ezeket mindhárom ecxell tartalmazza. (Az utánpótlás1: 7,0 cm≤ D1,3<12,0 cm, az utánpótlás2: D1,3<7,0 cm.)

Az Örökerdő Szakosztály megalapítása

Az Örökerdő Szakosztály 2019. március 7-én alakult meg a Budapesti Erdészeti Információs Központban. Már több éve felmerült az a gondolat, hogy az örökerdő-gazdálkodás sikere nagyban függ attól, hogy a nagyüzemi gyakorlat mennyiben képes az örökerdő-gazdálkodás alapelveit és módszereit a hazai erdőgazdálkodási gyakorlatba illeszteni, illetve adaptálni. Ezért - a témában érdekelt, elkötelezett - szakemberek arra a döntésre jutottak, hogy egy szakmai munkacsoportot (szakosztályt) kell az Országos Erdészeti Egyesület keretén belül kialakítani, olyan OEE tagok részvételével, akik a munkájuk során napi szinten találkoznak a folyamatos borítást biztosító erdőgazdálkodás, azaz az örökerdő-gazdálkodás bevezetésének problémáival, nehézségeivel, és hajlandók ezért a nemes célért, ennek sikeres bevezetéséért aktívan, a saját szabadidő terhére is tenni, dolgozni. Fontos szempont az is, hogy legyen érdemes szakosztály tagnak lenni, azaz a tagok friss, értékes szakmai tudással gazdagodjanak és élvezzenek előnyöket az Örökerdő Szakosztály rendezvényein.

Az alapítókon kívül szakosztálytagságra az alábbiakban felsorolt feltételek bármelyikének igazolható teljesülése jogosít fel:

              - részvétel örökerdő-üzemmódú területek kialakításának és kezelésének szakmai munkáiban,

              - a téma kutatása.

A szakosztály létszáma 2022. március végén 63 fő. A szakosztály tagok összetétele vegyes, tagjai között nemcsak erdésztechnikusok, erdőmérnökök, hanem erdőökológusok, az állami, a magán erdészetek, az erdőtervezés szakemberei, a nemzeti parkok és kutatóintézetek munkatársai is jelen vannak. A szakosztály megalakulása fontos az örökerdő-gazdálkodás jövője szempontjából, tömöríti azokat a szakembereket, akik tenni akarnak ennek az erdőművelési rendszernek a sikeres hazai bevezetéséért.

Az Örökerdő Szakosztály működési köre:

Az Örökerdő Szakosztály működési köre az erdőt középpontba állító, a természetes folyamatok modellezésre alapozott erdőművelési szemlélet, az örökerdő-gazdálkodás tanulmányozása, a gyakorlati bevezetéssel kapcsolatos szakmai kérdések, feladatok megválaszolása, megoldása. Az örökerdő-gazdálkodás összetett megközelítést kíván, ezért sikeres bevezetéséhez elmélyült erdőművelési tapasztalatokon túl egyaránt szükség van speciális fahasználati, faterméstani, feltárási, ökológiai, természetvédelmi, ökonómiai, vadászati, üzemszervezési ismeretekre. A téma specialitása és komplexitása az iránta érdeklődő szakemberek gyakori módszertani és terepi tapasztalatcseréjét, ezen felül szakmai kreativitást, gyakorlati kísérletezést, adatgyűjtést és elemzést, összefoglalóan szakmai műhelymunkát követel meg.

A szakosztály működésének legfőbb céljai:

1. Az örökerdő-gazdálkodás elméleti hátterének megismerése, gyakorlati megvalósítás a különböző - erre alkalmas - termőhelyeken és faállománytípusokban, a helyi adottságoknak megfelelően.

2. Az örökerdő-gazdálkodást bevezetni kívánó állami és magán erdőgazdálkodók szakmai támogatása.

3. Az örökerdő üzemmóddal kapcsolatos jogszabályi keretek és útmutatók előkészítésében, véleményezésében, aktualizálásában való aktív közreműködés.

4. A mintaterületek hálózatára alapozva terepi bemutatók és szakmai továbbképzések szervezése.

5. Publikációk rendszeres megjelentetése például az Erdészeti Lapokban, Erdészettudományi Közleményekben, amely célja a szakosztálytagok szakmai munkájának, ötleteinek, problémafelvetéseinek közlése. Szakmai cikkek, publikációk megjelentetése.

6. Örökerdő üzemmódú mintaterületek hálózatának létrehozása, egységes, közösen kialakított kritériumok alapján. Ennek célja, azonos módszertan alapján összegyűjtött naturális és gazdasági adatok segítségével minél több faállománytípusra megfelelő hazai modellek kidolgozása.

7. Az erdőkezelés természetvédelmi szempontjainak erőteljesebb megjelenítése: az erdész szakma belső igénye kell, hogy legyen a természetvédelemi célok gyakorlatba történő fokozottabb integrálása.

A középtávú célok között ezért olyan témák is szerepelnek, melyek az alábbi pontokba csoportosíthatók:

- A modern erdőgazdálkodás és az erdőfeltárás összefüggése: az erdőfeltárás a modern erdőművelés alapja, enélkül elérhetetlenek a társadalmi, közjóléti, természetvédelmi és erdészeti célok.

 - Erdőgazdálkodási megközelítések és természetvédelem: miképpen lehet a természetvédelemi szempontokat jobban integrálni, hogyan készüljünk fel a klímaváltozásra, átgondoltabb fellépés az inváziós fajokkal szemben.

 - Az erdőgazdálkodás és a vadászat (és vadászati kultúra) összefüggése: a vadászat jelen- és jövőkori szerepének újraértelmezése, a vadgazdálkodás értékrendjében előbbre kell sorolni az erdő állapotának minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét.

2023. ÉVI
MUNKATERV

Tervezett dátumok

Tervezett rendezvény megnevezése, rövid leírása

Résztvevők tervezett létszáma

január 27. péntek 9:30-18:45
10:00-14:00

Részvétel a Hargita megyei erdőgazdálkodók és erdőtulajdonosok konferenciáján, 25 perces előadással:
Örökerdő-gazdálkodás alapjai a székelyföldi viszonyokra való tekintettel

kb. 100 fő

február 24. péntek
10:00-14:00

Szakosztályrendezvény szakmai előadásokkal az Erdészeti Információs Központban. Tartalom:
- 2022. évi beszámoló és 2023. évi munkaterv elfogadása, tagfelvétel, tagság aktivitásának fokozása, egyéni vállalások
Előadások:
- Pap László AM, Örökerdő üzemmóddal kapcsolatos támogatások a KAP-ban
- Dr. Kovács Gyula & Dr. Csépányi Péter: Vadhatásmonitoring és egyéb indikátorok alkalmazása szerepe a vadállomány szabályozásában

40

2023. tavaszi szemeszter

Az örökerdő-gazdálkodás alapjai "C" típusú tárgy oktatása a SOE Erdőmérnöki Karon erdőmérnök, természetvédelmi mérnöki BSc. és vadgazda mérnöki BSc. szakos hallgatók számára

12

április 19-20.

Workshop on Closer To Nature Forestry, 19-20. April, Maribor, Slovenia, előadás: "A folyamatos borítás biztosító erdőgazdálkodás kihívásai Magyarországon" (Challenging continous cover ferest management in Hungary)

2

2023. május 3.

Örökerdő-gazdálkodás általános bemutatása az NFK Erdészeti Főosztály erdőtervezőinek. Miben más az örökerdő üzemmódú erdőrészletek erdőtervezés és erdőgazdálkodói oldalról történő kezelése? Tapasztalatcsere az Erdészeti Információs Központban (Bp. Budakeszi út 91.) 

30

május 15-19. 10:00-13:00

Tanulmányút Németországban: A tölgy fafaj kezelésének lehetőségei az örökerdő üzemmód keretei között. A korlátozott létszámú, ötnapos külföldi tanulmányút, mely elsősorban szakosztály tagoknak szól, számukra a szakosztály a szállás és reggeli költséget tériti, a részvevőnek csak a fennmaradó költségeket (utazás, ebéd, vacsora) kell fedezni. NFK által akkreditált képzés.

16

május 30.

Sopron, SOE EMK, Örökerdő Szakosztály Tematikus Nap, Projektfeladat (egésznapos terepi gyakorlattal) egyetemi hallgatóknak, illetve a Roth Gyula Erdészeti Technikum oktatóinak és felsőbb osztályos tanulóinak

60

június 7. 13:00-19:00

Örökerdő kezelési tervek a gyakorlatban. NFK által akkreditált képzés.
- általános gazdálkodói célkitűzések meghatározása
- önellenőrzés végrehajtása, modellválasztás
- készletgondozó használat megfelelő erélyű jelölése

- ESZR Örökerdő Modul ismertetése,

- Gyakorlás előre letölthető feladatokkal Excelben

150

június 9. (a jelentkezők számának függvényében további napokon is)

Készletgondozó használat jelölésének gyakorlása Marteloszkóp Területen. NFK által akkreditált képzés, melynek során a résztvevők elsajátíthatják és terepen gyakorolhatják a javafák, biotópfák és kivágandó fák jelölését, a megfelelő fakitermelési erély beállítását. A jelölési feladat előtt megkapják az szükséges ismereteket, majd a jelölés elvégzése után azonnali helybeni kiértékeléssel győződhetnek meg az ismeretek elsajátításáról.

min. 20

június-augusztus

szakosztály vezetőségi ülés

5

szeptember-október során meghirdetett időpontban

6 órás online elmélet és gyakorlati képzés, címe: „Az örökerdő-gazdálkodás magánerdőben" MEGOSZ tagoknak

50

szeptember-október

Örökerdő-gazdálkodás alapjai erdészeti technikumok, szakképző iskolák oktatói számára.

20

 

Az alábbi lejátszó segítségével a 100 éves az Örökerdő eszme címmel, a Mecsekerdő Zrt.-nél 2021 év végén megtartott, kihelyezett szakosztály rendezvény összefoglaló videóbeszámolója nézhető vissza.