"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Vadgazdálkodási Szakosztály

Elnöke: Csonka Tibor 

Titkár: ifj. Gyenes István

E-mail: gyenes.istvan[kukac]egererdo[pont]hu

A vadvédelem, a vadgazdálkodás és a vadászat területének fontosságát az Országgyűlés külön törvényben szabályozta. Az 1996. évi LV. törvény bevezetőjében felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti erőforrásainak valamint a biológiai életközösségeknek pótolhatatlan része, hogy a vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozója, s ezért - mint az egész emberiség és nemzetünk kincsét - természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni. A törvény a természet egyensúlyának védelme és a vadállomány ésszerű hasznosítása érdekében szabályozza a tevékenységeket.


A vad elsődleges élettere az erdő. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény célja, hogy az erdő és a társadalom viszonyát korszerű módon szabályozza. Kiemelten foglalkozik a fenntartható erdőgazdálkodás feltételeinek meghatározásával, az erdő, mint természeti tényezőktől függő és emberi beavatkozásokkal érintett életközösség fennmaradásának, védelmének, gyarapodásának, továbbá az erdő környezetre, társadalomra, valamint a gazdaságra gyakorolt hatása kiteljesedésének elősegítésével.

Tartamos erdő- és vadgazdálkodás csak a vadállomány és élőhelye összhangjának megteremtése mellett képzelhető el. E nélkülözhetetlen egyensúly kialakítása, annak megőrzése – elsősorban - az erdővel és a vaddal azonos területen gazdálkodó erdész-vadászok felelőssége.

A vadgazdálkodás jelentős tevékenysége a hazai erdőgazdálkodásnak. Vadászhagyományaink nemzetünk kulturális értékeit gazdagítják, a vadászathoz kapcsolódó turizmus az idegenforgalom számottevő eleme.

A hazai vadgazdálkodás világszerte ismert színvonala, hírneve, a rekord trófeák kiemelt nemzeti értéket képeznek.


Az Országos Erdészeti Egyesület tagságában a vadgazdálkodással foglalkozó szakemberek széles köre képviselteti magát.

A hatékonyabb szakmai műhelymunka érdekében az OEE Vadgazdálkodási Szakosztályt szervezett, melyben mintegy 70 fő működik együtt.

Az 1967-ben megalakult Szakosztály célja, hogy lehetőséget, fórumot biztosítson az erdő- és vadgazdálkodásban egyaránt érintett szakemberek együttműködésének, az ismeretek, tapasztalatok közvetlen és kölcsönös átadásának, a lényeges szakkérdésekben való állásfoglalásnak, a szakmai kommunikációnak - elősegítve a szakterület és a szakemberek fejlődését, hagyományaink megőrzését, növelve az Egyesület véleményalkotó képességét és érdekérvényesítő erejét.


Korunk társadalmi és gazdasági környezete nem kedvez a civil szerveződésekben folytatott tevékenységnek.

Az erdészek és a vadászok, vadgazdálkodók csökkenő megbecsültsége, az erőinket forgácsoló külső és belső feszültségek korrekt, érdemi összefogást sürgetnek a szakterületek között.

Mindebben meghatározó lehet az Országos Erdészeti Egyesület, benne a Vadgazdálkodási Szakosztály jelentősége, feladata és felelőssége.

A Szakosztály tartalmas munkát végez. Féléves rendszerességgel szervezünk szakmai programokat, tanulmányutakat.