"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - Kitüntetések, méltatások 2. - OEE 152. Vándorgyűlés

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - Kitüntetések, méltatások 2. - OEE 152. Vándorgyűlés

Magyarország egyik legrégebbi szakmai szervezete az 1866-ban alapított Országos Erdészeti Egyesület. A Kárpát-medencei magyar erdészeket összefogó egyesület minden évben vándorgyűlést szervez, idén a 152. alkalommal, mely az erdőkkel foglalkozó hazai és határainkon túli magyar szakemberek legfontosabb találkozója. A 2022. június 30 - július 1. közötti kétnapos rendezvény házigazdája ebben az évben a Pilisi Parkerdő Zrt volt. Az első nap kiemelt ünnepi eseménye az egyesület Ünnepi Közgyűlése, amelynek a Gödöllői Királyi Kastély adott méltó helyszínt.

A közgyűlés második felében, az ünnepi köszöntők és beszédek elhangzása után, a 2022. évi egyesületi kitüntetések és szakmai díjak átadása következett.

Az Örökös Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél, a Bedő Albert Emlékérem, a Kaán Károly Emlékérem és a Decrett József Emlékérem adományozások  után az Elismerő Okleveleket, a Vadas Jenő Emlékérmet, a Madas László Emlékérmet és az Év erdésze verseny díjait vehették át a kitüntetettek.

Az Országos Erdészeti Egyesület Elismerő Oklevelet adományozott 14 személy részére. A díjakat Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus alelnök és Pintér Csaba magánerdős alelnök adták át.

Az Országos Erdészeti Egyesület Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott:

Bakon József erdésztechnikus, a zalai, Kerka-menti magánerdők szakmai kezelője részére, magas színvonalú erdőgazdálkodói és példamutató egyesületi munkájáért.

Benei Béla erdésztechnikus, a Monori Erdészet szakembere részére, sokrétű szakmai munkája, közösségi-érdekvédelmi, valamint a madárgyűrűzésben végzett tevékenysége elismeréseként.

Benke Jenő Miklós erdésztechnikus, a kaszói erdők kerületvezető erdésze részére, kedvezőtlen termőhelyi viszonyok között végzett kiemelkedő, eredményes szakmai munkájáért.

Békési János kommunikációs szakember részére, a magyar erdők és az erdész szakemberek munkájának hiteles bemutatásáért, ismeretterjesztő tevékenységéért. (Oklevelét később veszi át)

Bukri Julianna erdőmérnök, a börzsönyi erdőkért erdőgazdálkodási, majd természetvédelmi területen tevékenykedő szakember részére, elkötelezett szakmai és lokálpatrióta munkájáért.

Döme László erdésztechnikus, a Sárvár környéki állami erdők kerületvezető erdésze részére, a természetszerű erdőkezelési eljárások eredményes alkalmazásáért, aktív egyesületi tevékenységéért.

Frankó Róbert erdőmérnök, Békés megyében munkálkodó erdőfelügyelő részére, rontott erdők átalakítása és az erdőtelepítések ösztönzése érdekében végzett szakmai és kommunikációs sikereiért.

Fróna Antal erdésztechnikus, egyéni vállalkozó, szakirányító erdész részére, a hajdúsági magán-erdőgazdálkodás szakszerűsége érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Kárász Attila Miklós erdőmérnök, a tolnai állami erdők erdőművelési műszaki vezetője részére, száraz termőhelyen végzett állomány-átalakító, génmegőrző munkájáért.

Lunka Lajos erdőmérnök, az Ásotthalmi Erdészet vezetője, a homoki területek erdőgazdálkodásának innovatív irányítója részére, lelkiismeretes szakmai munkájáért.

Pintér László erdésztechnikus, a Kelet-Bakony erdeinek kerületvezető erdésze részére, felkészült és kitartó szakmai munkájáért, közjóléti és rekultivációs sikereiért.

Rozmann Hajnalka erdésztechnikus, az Agostyáni Arborétum vezetője részére, fáradtságot nem ismerő lendületes, kreatív közjóléti tevékenysége és egyesületi munkája elismeréséül.

Sipos Ernő erdőmérnök, székelyföldi magánerdészet szakembere részére, a szakszerű erdőhasználati eljárások megismertetéséért, Bedő Albert emlékének ápolásáért.

Vaskó Ferenc erdésztechnikus, a Magas-Bakony erdeinek kerületvezető erdésze részére, a folyamatos erdőborítás példaértékű alkalmazásáért, aktív egyesületi munkájáért.

Az Egyesületi kitüntetések átadása után az Erdészeti Tudományos Intézet által adományozott Vadas Jenő-díj átadása következett. Vadas Jenő szakmai tevékenysége és örökérvényű szellemi útmutatásai méltóvá tették Őt arra, hogy a nevével fémjelzett emlékéremmel olyan szakembereket tüntessen ki az Intézet, akik kiemelkedően sok segítséget nyújtanak az erdészeti tudományos tevékenységhez, a kutatási eredmények gyakorlatba történő bevezetéséhez, elismertségének növeléséhez. A díjat dr. Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatója adta át.

A 152. Vándorgyűlés nyilvánossága előtt a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Vadas Jenő-díjjal ismerte el Dr. Littvay Tibor munkáját.

Littvay Tibor 1948. november 26-án született Nemes Militicsen, vajdasági Zombor községben. A Zágrábi Egyetem Erdészeti Karán szerezte erdőmérnöki diplomáját, majd doktori fokozatátt. 1974 óta a jastrebarskói horvát Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa volt, ahonnan 2014. január 1-jén vonult nyugdíjba, mint a Genetikai és Nemesítési Osztály vezetője. A közönséges dió horvát fajtájának nemesítője, valamint megalkotta a történelmi hársfa  - „Gupčeva lipa” klónját.

Neki köszönhető, hogy 2000 óta kialakult az együttműködés a jastrebarskói horvát Erdészeti Tudományos Intézet és a hazai Erdészeti Tudományos Intézet között. Sikeresen együttműködött a hazai szaporítóanyag felügyeleti hatósággal (OMMI, majd NÉBIH) elindítva horvárországban az EU harmonizációs folyamatot ezen a területen. AzERTI tapasztalatai alapján Horvátországban öt Erdészeti Kísérleti Állomást alapított. 2007-től nyugdíjazásáig a Horvát Köztársaság erdészeti szaporítóanyagokkal foglalkozó állandó képviselője a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD).

Nyugdíjba vonulása után is aktívan segíti a két ország erdészeinek tapasztalatcseréjét. A horvátországi magyarság életének szervezésében a mai napig aktív. 2018 óta a Horvát-Magyar Baráti Társaság elnöke, a Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanács (önkormányzat) tagja. 2014. augusztus 10-én megkapta a magyar állampolgárságát.

Harmadik év, hogy átadásra kerül a Madas László Emlékérem. Az Emlékérmet a Pilisi Parkerdő Zrt. 50 éves jubileumi évében - együttműködésben az Országos Erdészeti Egyesülettel - 2020-ban alapította, azzal a céllal, hogy minden évben rangos elismerést kaphasson az év legjobbnak ítélt erdőpedagógusa.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Madas László Emlékérem adományozásával azoknak a munkáját kívánja elismerni, akik a környezeti nevelés terén és az erdészeti erdei iskolákban történő szemléletformálás érdekében önzetlen munkát végeznek, kiemelkedő szellemi és gyakorlati eredményeket érnek el, valamint maradandó értékeket teremtenek, s így méltóvá válnak Madas László szellemiségének is emléket állító díjra. A Díj átadására Elmer Tamás főtitkár Reinitz Gábort, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Kiss Lászlót, az Országos Erdészeti Egyesület elnökét kérte fel.

A Madas László Emlékérmet 2022. évben Petrilláné Bartha Enikő a Nyírerdő Zrt. erdőpedagógusa kapta.

Petrilláné Bartha Enikő 1986-ban a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. 4 éven át a Sóstó-erdei Szabadidő Park (ma Nyíregyházi Állatpark) zoopedagógusaként vezette az ott működő erdei iskolát.

1996 és 2014 között a Vadvízország Erdei Iskola és Tábor szakmai vezetője volt, Garbolcon az általa elindított táborok a mai napig működnek. 2014 márciusától a Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészet Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskoláját vezeti.

Nyíregyházán a zöld jeles napokhoz kötődően nagyszabású programokat szervez, az általa szervezett „Madarak és fák napi” nyílt napon 1000 fő feletti gyereksereg vesz részt. 2008-tól minden évben az Erdők Hete alkalmából nagyszabású programokkal várja Nyíregyháza lakosságát, ami a „NYÍRERDŐ nap”-pal zárul a Sóstói-erdőben található Erdei Tornapályán. 2014-től az Erdők Hete keretében szervezi meg a „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel” című programot.

Vezetésével sikerült egy 120 ezres nagyváros oktatási vérkeringésébe beilleszteni egy olyan programot, ahol az erdő bemutatásán kívül az erdészek munkájának megértése is lehetővé válik már gyerekkorban.

Aktív tagja az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztályának és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.

Szakmaisága és töretlen lelkiismeretes odaadása példaértékű és páratlan. Nagyon könnyen megtalálja a közös hangot, legyen az óvodás vagy „lehetetlen” kamasz. Négy gyermeke nevelése és családi életük is mindig szorosan illeszkedett elhivatottságához.

A kitüntetések után az Év Erdésze Országos Verseny eredményhirdetése következett.  14. alkalommal rendezte meg az OEE az országos döntőt, ahol 20 versenyző mérte össze tudását, közülük egy fő Erdélyből versenyen kívül indult. A döntőbe kerülést megelőzték a helyi válogató versenyek, ahol több mint 200 versenyző versengett a döntőbe kerülés jogáért. A döntő idei házigazdája a Pilisi Parkerdő Zrt., míg helyszíne Gyarmatpuszta volt.

Az egyes versenyszámok első helyezettjei oklevelet és a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat kaptak, amelyek május 19-én, az Év Erdésze Verseny záró eseményén átadásra kerültek. Az ünnepi közgyűlésünk keretében az Év erdésze verseny 2022. évi legjobbjai részére adták át a díjaikat.

Harmadik díjat a KOSH FASHION KFT. ajánlotta fel, amely 100.000 Ft értékű vásárlási utalványt tartalmaz.

Az Év Erdésze Verseny harmadik helyezettje Horváth Flórián, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. erdésze lett.

Második díj az erdészeti és vadászati termékeket forgalmazó Grube Kft. felajánlásából 220.000 Ft értékű vásárlási utalvány volt. A díjat átadók között volt Szaniszló Gábor, a Grube Kft. ügyvezető igazgatója is.

Az Év Erdésze Verseny második helyezettje Bakti Péter, az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdésze lett.

Az első díj az Andreas STIHL Kft. felajánlásából STIHL termékekre vonatkozó 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány volt. A díjat átadók között volt Bakon Gábor, az Andreas STIHL Kft. ügyvezető igazgatója is.

Az Év Erdésze Verseny első helyezettje és az ÉV ERDÉSZE 2022 cím birtokosa Gerner László, a MECSEKERDŐ Zrt. erdésze lett.

Hagyomány, hogy a verseny győztese a következő versenyig megőrzi az Év Erdésze Vándorserleget és a CGP Instruments fejlesztését, egy fából készült digitális átlaló prototípusát.

Az erdőből kivágandó fák szakszerű kiválasztása bonyolult, komplex folyamat eredménye. Az erdőgazdálkodó céljai, az erdőművelési, a védelmi, gazdasági és társadalmi elvárások megfelelő összegzésének következménye a kivágásra jelölt fák eloszlása, minősége, mely egy hosszú erdőnevelési folyamat részét képezik. Ezért ez az erdész egyik legfontosabb és legszebb szakmai feladata, melyhez sok tapasztalat, tudás és kreativitás kell.

A Pilisi Parkerdő Zrt. több mint 30 évvel ezelőtt már felismerte ennek fontosságát és azóta rendszeresen jelölőversenyeket szervez, és ezeket a jelölési versenyszámokat az erdészversenyszámok koronázatlan királynőjének tekinti. Ezért a 2022. évi Év erdésze verseny gyérítésjelölés versenyszámának győztesét és a készletgondozó használat jelölés versenyszámának győztesét a Pilisi Parkerdő Zrt különdíjjal jutalmazta. A különdíj egy Leica ajándékcsomagot tartalmazott.

A gyérítésjelölés versenyszám győztese és ezzel különdíjas:

Gerner László a MECSEKERDŐ Zrt. erdésze,

míg a készletgondozó használat jelölése versenyszám győztese, és ezzel különdíjas

Péter Krisztián a SEFAG Zrt. erdésze lett.

Kapcsolódó egyesületi híranyagok:

Böngészhetőek a Gödöllőn rendezett OEE 152. Vándorgyűlés tematikus fotógalériái!

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - köszöntők, ünnepi beszédek - OEE 152. Vándorgyűlés

Ünnepi Közgyűlés a Gödöllői Királyi Kastélyban - Kitüntetések, méltatások 1. - OEE 152. Vándorgyűlés

Forrás: OEE

Fotók: Bárdi Bálint/OEE

Hírszerkesztő: Nagy László